Loading

28.3 PRUSKO - FRANCOUZSKÁ VÁLKA 1870

Záminka
Napoleon III. k válce vyprovokován tzv. emžskou depeší.
Po sesazení Bourbonů ve Španělsku nabídnut trůn bratranci Viléma I. Leopoldovi- s tím však Francie nesouhlasila.

Emžská depeše
- odeslaná z Bad Ems 13. 7. 1870
- depeše pruského krále Viléma Bismarckovi o rozhovoru s francouzským vyslancem o kandidatuře Hohenzollernů na španělský trůn
- ač kandidatura už byla odvolána, francouzská vyslanec usiloval o prohlášení, že ani v budoucnu nebudou Hohenzollernové usilovat o španělský trůn, což Vilém odmítl
- Bismarck znění zkrátil, změnil smysl a zveřejnil

Cílem Pruska bylo dovršení sjednocení Německa a ovládnutí francouzského pohraničí a připojit jihoněmecké státy.

  • Napoleon se tak ocitl v pozici útočníka
  • proti němu lépe organizovaná pruská armáda
  • červenec 1870 - jedna francouzská armáda obklíčena v Metách (v čele maršál McMahon, přítomen i Napoleon III)
  • září 1870 - druhá francouzská armáda poražena u Sedanu
  • donucena ke kapitulaci, Napoleon zajat = pád císařství ve Francii
  • 15. 9. 1870 - obležena Paříž
  • poté kapitulace Štrasburku a Bazainovy armády v Metách
  • leden 1871 - příměří a kapitulace francouzské armády
  • 18. 1. 1871 - v zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno německé císařství (tzv. „druhá říše“)

Důsledky:
Itálie zabrala papežský stát (dosud chráněn francouzskou posádkou)
- 10. 5. 1871 - frankfurtský mír - anexe Alsaska a značné části Lotrinska + 5mld francouzských franků ve zlatě jako válečné náhrady, na území Francie přítomnost cizích vojsk
- zostření mezinárodního napětí v Evropě
- snahy Francie o odvetu za ponížení a ztrátu bohatého území
Literatura:
Müller, H. a kol.: Dějiny Německa. NLN, Praha 1995.
Procacci, G.: Dějiny Itálie. NLN, Praha 1997.
Stevenson, J.: Dějiny Evropy. Ottovo nakladatelství, Praha 2004.

Žádné komentáře:

Okomentovat