Loading

30.2 OBČANSKÁ VÁLKA V USA (1861 - 1865)

 • ani Lincolnovy umírněné názory nezabránily odchodu Jižní Karolíny z Unie - jejího příkladu potom následovaly další státy (Gorgie, Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi, později Texas, Virginie, Severní Karolína, Tenessee, Arkansas)
 • 4. 2. 1861 vnikla Konfederace a prezidentem byl zvolen Jefferson Davis
 • v březnu byla přijata Ústava- jedním z bodů byla ochrana otroctví
 • válka vypukla 12. 4. 1861- útokem Konfederace na posádku Fort Sumteru v Jižní Karolíně
 • jižanské státy spoléhaly na nepřipravenost Severu a tudíž rychlé vítězství Jihu- zpočátku skutečně Konfederace dosahovala úspěchů na válečném poli, ale především díky nerozhodnosti na nejvyšších postech Unie
 • Jih měl také zpočátku lépe vyzbrojenou a organizovanou armádu + v čele zkušeného generála Roberta Edwarda Lee
 • v srpnu 1861 se v bezprostředním ohrožení ocitl Washington, jižanské velení však nedokázalo využít situace k útoku
 • poté prošla armáda Unie velkou reorganizací a i když na východě se nedařilo vyhrát Unii jedinou válku, generál Ullysses Grant dosahoval lepších výsledků na západě
 • 1862 - 1863 střídavé úspěchy obou armád

 • Větší význam měla v této fázi války politická rozhodnutí:
 • 20.5. 1862 Zákon o domovinách - přiznával každému Američanovi právo na bezplatný příděl 160 akrů volné federální půdy s podmínkou jejího pětiletého obhospodařování. Tento zákon znemožnil rozšíření extenzivního plantážnictví do dalších oblastí.
 • 1. 1. 1863 - následovala Lincolnova proklamace - zákon o zrušení otroctví - osvobozeni všichni černí otroci na území povstaleckých států.

 • proběhla další reorganizace armády Severu- vytvářeny dobrovolnické černošské pluky- poté následovaly rozhodující bitvy celé války
 • 1.- 3. 7. 1863 - bitva u Gettysburgu
 • 1. - 4. 7. 1863 bitva u Vicksburgu- generál Lee poražen
 • 24. 11. 1863 bitva u Chattanoogy- potvrdila předchozí dvě vítězství a znamenala jednoznačné vítězství Severu- poté už zatlačování jižanské armády
 • armáda severu obsadila jižní tok Mississippi a skoncovala s jižanskými silami na západě
 • na východě a jihu si však konfederační jednotky prozatím udržovaly bojeschopnost
 • nedokázaly však v květnu - září 1864 čelit tažení generála Shermana Georgií a oběma Karolínami, které rozdělilo Konfederaci na dvě části
 • na podzim se navíc nesplnily naděje Jihu na porážku Lincolna v prezidentských volbách a porážka už byla pouze otázkou času
 • 3. 4. 1865- dobyt Richmond a 9. 4. 1865 gen. Lee kapituloval v Appomattoxu- znamenalo konec války i Konfederace a obnovení Spojených států
 • po pěti dnech zastřelen prezident Lincoln
 • prezidentem Johnson
 • 1865 - jako doplněk ústavy přijat paragraf o osvobození černochů (13. dodatek) a zaručující černošskému obyvatelstvu volební právo (14. dodatek)

Důsledky války:
- obnovení jednoty Unie a možnost hospodářského rozmachu
- otroci sice svobodní, ale nezbaveni rasového a sociálního útisku
- nezískali půdu, nuceni pracovat na plantážích
- protičernošská hnutí na Jihu (např. Ku-Klux-Klan)
- devastace Jihu - zemědělství zničeno, velká města zbořena

Žádné komentáře:

Okomentovat