Loading

49.2.2 RUSKÁ VESNICE

Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let rozpoutal v zemi teror. Jeho aktuálním plánem bylo dokončení kolektivizace vesnice, kterého mělo být dosaženo nezměrnou brutalitou. Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když pak vypěstovali málo, byli postihováni za sabotáž. Totéž čekalo i vedoucí kolchozů. Venkov se měl stát obilnicí země, obilí se bude stát vyvážet a z těchto peněz se budou nakupovat stroje potřebné pro hospodářský rozvoj. Její obyvatelé byli vražděni a odesíláni na Sibiř a do pracovních táborů, posléze se přidala další metoda: uměle vyvolaný hladomor, zvláště na Ukrajině, která se vzpouzela kolektivizaci. Stalin jim bral naprosto a programově úplně vše, úředně označil za příčinu velké sucho. Počet obětí mohlo být až třicet miliónů. Sovětská vláda toto popírá až do gorbačova.

Žádné komentáře:

Okomentovat