Loading

52.8 DIPLOMATICKÁ JEDNÁNÍ

  • rozdílnost představ o způsobu vedení války a budoucím vývoji
  • nutno stanovit společný postup
  • jednání a konference spojenců
  • výhrady k totalitnímu systému v SSSR - 1943 rozpuštěna Kominterna

CASABLANCA - leden 1943
- anglicko-americké jednání o válečné strategii, o otevření druhé fronty
- nutnost kapitulace Osy

QUEBEC - srpen 1943
- Anglie + USA
- otevření druhé fronty v Evropě – plán den D
- Roosevelt – návrh invaze v západní Evropě x Churchill – návrh úderu ve středomoří a přes Balkán
- koordinace proti Německu, poválečné uspořádání

MOSKVA - říjen 1943
- ministři zahraničních věcí SSSR – MOLOTOV, USA – HULL, Anglie – EDEN
- otázky: všeobecná bezpečnost, bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa, likvidace fašismu v Itálii, potrestání válečných zločinů

KÁHIRA - listopad 1943
- Anglie, USA, čínský maršál ČANKAJŠEK
- společný postup proti Japonsku: bezpodmínečná kapitulace a potrestání, vrácení území včetně Tchaj-wanu a Mandžuska Číně

TEHERÁNSKÁ KONFERENCE - 12.11.-1.12. 1943 v Íránu
tzv. VELKÁ TROJKA: ROOSEVELT, CHURCHILL, STALIN
dohoda o koordinovaném postupu v závěru války
závazek invaze do Francie přes La Manche do konce května 1944 – 2. fronta v Evropě
slib SSSR vyhlásit válku Japonsku po porážce Německa
společný postup a spolupráce po válce

DUMBARTON OAKS u WASHINGTONU - září–říjen 1944
- konference spojenců a Číny
- založení mezinárodní organizace bezpečnosti

BRETHON WOODS – USA-červenec 1944
- konference o světovém hospodářství
- vznik: Mezinárodního měnového fondu, Světové banky pro obnovu a rozvoj - návaznost na dohodu o poválečné obnově a pomoci – UNRRA

MOSKVA - 9.-18.10. 1944
- CHURCHILL + STALIN
- dohoda o sférách vlivu ve střední a východní Evropě

JALTSKÁ KONFERENCE - únor 1945 na Krymu
- podruhé VELKÁ TROJKA
- společný postup v závěrečné fázi války
- hlavní cíl: zničení fašismus, poválečné uspořádání v Německu – stanovení okupačních pásem, návrh německo-polských a polsko-sovětských hranic, nutnost potrestání válečných zločinů
PROHLÁŠENÍ O SVOBODNÉ EVROPĚ
- právo osvobozených národů zvolit si demokratické instituce
- sovětská strana však usnesení realizovala jen podle svých zájmů
- část dohod byla tajná
- pokus USA a Velké Británie o kompromis se Stalinem selhalLiteratura:
O’Neill, Richard: Druhá světová válka
Nálevka Vladimír: Druhá světová válka

Žádné komentáře:

Okomentovat