Loading

62.6.2 SSSR

- 1964-1982 období neostalinismu, brežněvismu

Leonid Ilji Brežněv - 1964 střídá Chruščova
- centralizované plánování, pronásledování odpůrců (jen méně nápadné)
- Brežněvova Doktrína - omezení suverenity států sovětského bloku - dokazovala oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 1968 (nutné „ochrana“ socialismu)
- 1978 invaze do Afghánistánu
- konec 70. let - rozpad socialistické soustavy (Brežněv přenechává vládnutí svým tajemníkům)
- uvolnění v Maďarsku, Polsku (vznik polit. aktivity- Solidarita- Lech Walesa x v 80. letech na přechodnou dobu S. zakázána)

-1983-84 – gen. tajemník Jurij Andropov – (býv představitel KGB; boj x korupci)
-1984-85 - Konstantin Černěnko - (pokus o návrat k brežněvovskému stylu)

1985- do čela KSSS Michail Gorbačov - uvolnění vztahů mezi SSSR a USA
- podíl na rozpadu komunistického bloku (ačkoli to neměl v plánu- chtěl pouze reformy a přitom zachování kom. režimu)
- jednání s prezidentem USA R. Reaganem - v Ženevě ( listopad 85 ) a pak v Reykjaviku ( říjen 86 ) a poté na summitech ve Washingtonu ( prosinec 87 ) a v Moskvě ( květen 88 )
- jaderné odzbrojování, ničení střel se středním a řízeným doletem
- „glasnosť“- informovanost (otevřený přístup k informacím), diskuse o společenské problematice, padla cenzura, kritičnost, otevřenost (Gorbačov - otevřená kritika Brežněva)
- snaha o demokratizaci společnosti - 1987 propuštění polit. vězňů
- perestrojka - hl. ekonomika a politika, konec centrálně řízeného hospodářství, otevření se západu, trhu, dán určitý prostor i konkurenci x stále snaha zachovat vedoucí úlohu socialismu
- 26. dubna 1986 - exploze sovětské jaderné elektrárny v Černobylu (4. blok), SSSR vše popřel (označení varovných zpráv za „imperialistickou propagandu“), opatřeno betonovým krytem x čas. bomba, v současnosti se mluví o nutné opravě

9. 11. 1989 pád berlínské zdi, souhlas se sjednocením Německa, pád komunistické moci v NDR

- 1991 – Gorbačov 1. prezidentem SSSR
- srpnový puč – 19.8. 1991 -Boris Jelcin

Žádné komentáře:

Okomentovat