Loading

41.2 DAWESŮV PLÁN – SRPEN 1924

  • spojil placení reparací s hospodářskou obnovou
  • Německo – byla poskytnuta mezinár. garantovaná půjčka ve výši 800 mil. zlatých marek.
  • Zárukou plnění reparačních závazků byla kontrola celních poplatků, nepřímých daní a nejvýnosnějších položek stát. rozpočtu.
  • Plán snižoval roční splátky reparací, eliminoval nebezpečí separátních akcí vůči Německu, podmínil budoucí rozpis finančních závazků celkovým stavem ekonomiky a vytvářel prostor pro zahraniční investice a úvěry.
  • r. 1927 dosáhlo Německo předválečné úrovně prům. výroby
  • Dawesův plán byl nahrazen v letech 1929-30 plánem dalšího am. finančníka Younga – upravil reparace, Německo získalo úplnou hosp. a fin. samostatnost
  • Po vypuknutí světové hosp. krize Německo splátky zastavilo a po nástupu Hitlera k moci odmítlo již cokoli zaplatit.

Žádné komentáře:

Okomentovat