Loading

41.5 BRIAND – KELLOGŮV PAKT

 • potřeba konference o odzbrojení – přípravná odzbrojovací komise se ustavila 12/1925, činnost zahájila jaro/1926
 • přístup jednotlivých velmocí k odzbrojení různorodý – V.B. prosazovala omezení pozemních armád, ale snažila se udržet pro sebe výhodnou situaci na mořích; Francie naopak navrhovala snížení námořní výzbroje. Itálie a Japonsko, připravující se na nové výboje, příliš odzbrojovací aktivity nepodporovaly. Naopak Německo vystupovalo rozhodně za celkové snížení výzbroje, neboť to mělo postihnout především vítězné mocnosti. Přizvány i USA a SSSR.
 • rozpory mezi jednotl. státy – jednání nevedlo k žádnému výsledku
 • nový prvek do těchto jednání se pokusil vnést v dubnu 1927 fr. premiér Briand, když navrhl americké vládě společný závazek, jímž by ‚byla válka postavena mimo zákon‘ – tento svůj návrh pak s návrhem francouzsko-americké smlouvy o ‚věčném přátelství‘ poslal Briand do Washingtonu
 • státní tajemník USA Kellog sice neodmítl fr. návrh, ale udělal z něj něco docela jiného, když navrhl, aby všechny státy uzavřely smlouvu, v níž by se zřekly války jako nástroje své politiky
 • Briand-Kellogův pakt
 • úplně odsunul tu otázku odzbrojení o které jednala příslušná komise
 • text oficiálně vyhlášen 23. 6. 1928 – podpisy Fr., Itálie, Jap., Něm., USA, V.B. + Belgie, Československo, Polsko
 • smluvní strany v tomto dokumentu vyhlašují, že odsuzují válku jako prostředek k řešení mezinár. sporů + se zavazují k urovnání neshod jinými prostředky
 • správná stanoviska, ale jen mravní závazek – dokument nepočítal se sankcemi proti tomu, kdo by ho porušil
 • brzy ho podepsalo 57 států
 • vyvolal velké nadšení veřejnosti, ale to neodpovídalo tomu, co mohl světové politice skutečně přinést

Žádné komentáře:

Okomentovat