Loading

43.2 YOUNGŮV PLÁN

Vzhledem k prekérní finanční situaci Německa bylo na pařížské konferenci expertů z Německa i věřitelských států v roce 1929 dohodnuto modifikování reparačních plateb.

Z podnětu Američana Owena D. Younga bylo přijato nové uspořádání, jež ulehčovalo Německu splácení a nahrazovalo Dawesův plán z roku 1924.

Podle nového plánu mělo Německo do roku 1988 splatit 112 miliard zlatých marek v průměrných ročních splátkách 1,7 mld zlatých marek. Počáteční zatížení bylo menší, představovalo cca 0,74 miliardy.

Dále bylo dohodnuto zrušení spojenecké kontroly německých financí a železnic.

Dosavadního zplnomocněnce pro reparace nahradila z iniciativy USA Banka pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji.

Plán byl přijat na Haagské konferenci na počátku ledna 1930.

V Německu vedl Youngův plán k těžkým vnitropolitickým konfrontacím. Snahy pravicových stran o plebiscit však ztroskotaly.

Žádné komentáře:

Okomentovat