Loading

50.1 EVROPA

Poč. 30 let - revizionistické snahy mezi zeměmi
- revidovat Versailleský mírový systém
- cíl = zajistit mír a poválečné uspořádání světa, hráz krajně pravicovým a levicovým silám) - systém se rozpadá, formování bloků (poražení X vítězové)


Světová hospodářská krize
-„černý čtvrtek“ 24.10.1929 - krach na newyorské burze
- krize v USA
- během 3 let světová krize
- propojenost světového hospodářství = zasáhla celý svět, všechna výrobní odvětví, pomalé zotavování z hospod. otřesů

Těžké hospod., sociál., morál., politické důsledky: rozvrat hospodářství, pokles průmysl. produkce, převaha nabídky nad poptávkou - pokles cen, ochromení světového obchodu - obchodní a celní války všech proti všem, ochranná cla, hospod. izolace, uzavírání trhů před konkurencí, boje o sféry vlivu, růst nezaměstnanosti

Narušení mezinárod.vztahů - oslabení zásad kolektivní bezpečnosti, úpadek vlivu Společnosti národů( Úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání)

Úsilí o revizi versaill. systému, krize demokracie - úsilí ji nahradit autoritativním režimem - růst nacionalist. hnutí, národnostní nesnášenlivost - centralizované nacionál. státy(diktatury) - něm.nacismus, ital. fašismus, jap. militarismus, upevnění stalinské diktatury v SSSR

Militarismus = polit. soustava, v níž všechny obory státní správy jsou řízeny především s hlediska voj. zájmů. Stát si vydržuje především co možná velikou a zdatnou armádu k nějakému jinému účelu, než prostě k obraně státu; armáda je tu důležitým činitelem jak v politice vnitřní (jako hlavní opora vládnoucího režimu) tak i zahraniční.

Žádné komentáře:

Okomentovat