Loading

52.5 ZÁVĚREČNÁ FÁZE, KONEČNÁ PORÁŽKA

Ofenziva sovět. vojsk
Osvobození Polska (Varšava-17.2.1945), Rakouska (Vídeň-13.4.), dosaženo linie Odry a Nisy- postup na Berlín.

Italská fronta:
Ofenzíva 9.4.1945 - pád Milána (centrum faš.státu), Mussoliny partyzány zajat + popraven, kapitulace něm. vojsk v It., zatčen Pétain.

Tažení spojenců na Západě:
Osvobozeno Alsasko - prolomena Siegfriedova linie - Porúří (=průmysl, zbrojnic Něm.)
25.4. - setkání sovět. vojsk s amer. u Torgau, s brit. u Rostocku - společná likvidace něm. odporu
30.4. - Hitlerova sebevražda - velkoadmirál Dönitz
2.5. - pád Berlína
7.5. - kapitulace Německa v Remeši


Postupimská konference (17.7. - 2.8.1945) u Berlína v zámku Cecilienhof
Potřetí a naposled Velká trojka: Stalin, Truman, Churchill (vystřídán Clementem Atlee).
- dohoda o poraženém Německu: rozhodnuto o obnově jako polit. celku, stanovena dočasná správa 4 mocností v okup. zónách - sovět., amer., brit., fr. (i pro Berlín)
program 4 „D“:demilitarizace, denacifikace, demokratizace, dekartelizace
- vymezena hranice Něm. na Odře a Nise, severní část východ.Pruska s Královcem - přiznán SSSR, schváleno rozhodnutí o odsunu Němců z Polska, Maďarska, Čsl
- Rak - okup.pásma


Boje v Tichomoří:
- Vítězství spojenců v JVAsii, bombardování jap. měst
- závěrečný úder - Jap. odmítli kapitulaci: 6.8. Hirošima, 9.8. Nagasaki (útok na nevoj. cíle) = demonstrace síly USA

8.8. SSSR vyhlásil válku Japonsku

2.9.1945 - konečná kapitulace Jap. podepsaná na křižníku Missouri = definitivní konec války

Žádné komentáře:

Okomentovat