Loading

57.1 CESTA KE STUDENÉ VÁLCE

- pozvolná

jaro 1945 – proniknutí Rudé armády do střední a jihovýchodní Evropy
- proces sovětizace „osvobozených“ zemí
- instalace prosovětských vlád x USA, Velká Británie
- zásadní odmítnutí sovětského postupu v Polsku
- nová dekolonizační vlna
- vznik hnutí neangažovaných/nezúčastněných států
- dochází ke globalizaci vestfálského sytému
- raketojaderný pat a nerovnoměrný ekonomický rozvoj
- vznik odstředivých sil v rámci ideologických bloků
- začalo se hovořit o bimultipolaritě èvytváření specifických rovnováh uvnitř dvou polárních bloků
- růst vojenského potenciálu Číny (silová tripolarita?)
- růst významu nevojenských faktorů moci
- ekonomický potenciál = přímý mocenský nástroj (ekonomická tripolarita: USA, západní Evropa a Japonsko?)
- zpochybnění pevnosti klasického pojetí suverenity
- prohlubování vzájemné závislosti, posilování integračních tendencí a růst významu nadnárodních institucí


Rovnováha sil prošla dvěma základními etapami
- 1. od konce WW2 do Kubánské krize (1962)
- 2. od Kubánské krize do rozpadu SSSR (1991)


Ad 1)
- technologická převaha USA, dočasný monopol na atomovou bombu, více nosičů jaderných zbraní

doktrinální myšlení = strategie masové odvety
- nutnost odpovědět na jakoukoliv konfrontaci zdrcujícím úderem strategických zbraní (Eisenhower, Dulles)
- období Korejské války
- SSSR získává jaderné zbraně
- tato doktrína = oboustranná sebevražda

paktománie
- vytváření nejrůznějších aliancí
- svět byl svázán sítí bezpečnostních smluv (Bruselský pakt, NATO, ANZUS, SEATO, CENTO)


Ad2)
- rostoucí vojenský potenciál SSSR
- období vzájemného odstrašování
- důsledek Kubánské krize - ta ukázala vojenské vydírání jako sebevražedný nástroj
- v 60. a 70. letech se mezi supervelmocemi zformovala strategická rovnováha
- vzn. pojem MAD - Mutual Assured Destruction (vzájemně zaručené zničení)
- přechod k nové strategii è strategie pružné reakce
- trvaly snahy prorazit tuto paritu
- obrovské výdaje na zbrojení
- nové nástroje obrany


5.3. 1946 – Churchill v Trumanově přítomnosti vystoupil na univerzitě ve Fultonu se svým památným projevem, odhadujícím mocenské ambice SSSR – termín: ŽELEZNÁ OPONA
- nenávistná odezva sovětského vedení
– kampaň ale měla odvést pozornost od ofenzivních akcí v Řecku, Turecku

Žádné komentáře:

Okomentovat