Loading

60.14 OSTATNÍ ZEMĚ

Obava z komunistické a Vietnamské expanze.

ASEAN – 1967
- sjednocení v politickém a ekonomickém rámci
- sdružení zemí jihovýchodní Asie s centrem v Djakartě
- Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko
- 1984 – Burnej
- 1995 – Vietnam, Laos, BarmaPrameny a literatura např:

Heater, Derek Middleton, Haydn :Atlas moderních světových dějin, Praha, Odeon 1991
Lewis, Bernard. Dějiny Blízkého východu, 1997, Nakladatelství Lidové noviny.
ECKERT, C. J. a kol. Dějiny Koreje. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
DURMAN, K. Blízký východ ve světové politice 1918-1959. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1966.
MORAVCOVÁ, D. – FIDLER, J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. 1. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997.
Macek, Zdeněk, Kapitoly z obecných dějin 20.století. [Díl] 3, Blízký a střední východ po roce 1945. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996

Žádné komentáře:

Okomentovat