Loading

40 USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA PO 1. SV. VÁLCE (PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE)

Pařížská mírová konference
 • mírová konference se sešla 18. 1. 1919 v Paříži (výroční den vzniku Německého císařství – i to mělo ponížit poražené Německo a odčinit minulé pokoření Francie), konec 21.1.1920
 • představitelé poražené koalice ústředních mocností + S. Svaz – nepozváni
 • konference neměla pevně stanovený program, jednání probíhala ve stovkách komisí a výborů
 • řídícím centrem tzv. Nejvyšší rada = Rada pěti – fr. premiér Georges Clemencau, brit. min. předseda David Lloyd George, am. prezident Woodrow Wilson, it. předseda vlády Vittorio Orlando, jap. min. předseda Nobuaki Makino
 • zástupci menších států neměli na průběh jednání a výsledky konference příliš velký vliv

 • klíčovým sporem otázka přístupu k poraženým mocnostem
 • Francie chtěla tvrdé mírové podmínky, které by srazily Německo na kolena
 • Wilson návrh Společnosti národů – založeno na myšlence spolupráce – předpokládala usmíření a překonání rozdílů mezi vítězi a poraženými
 • Itálie se moc neangažovala, nakonec podpořila Fr.
 • Japonsko do evropských problémů nezasahovalo, soustředilo se na své mocenské postavení v Tichomoří

 • Francie postupně prosadila svou představu – těžila i z reálné hrozby šíření bolševismu
 • koncem dubna na konferenci představitelé Německa – 28. 6. 1919 ve Versailles podepsána mírová smlouva

Žádné komentáře:

Okomentovat