Loading

40.1 VERSAILLSKÝ SYSTÉM

 • Smlouva:
 • Vracela Francii Alsasko a Lotrinsko, Sársko na 15 let svěřeno Společnosti národů, levý břeh Rýna okupovala vojska Dohody na 15 let, 50km. demilitarizovaného pásma na pravém břehu, Eupen a Malmedy vráceny Belgii, Šlesvicko-Holštýnsko vráceno Dánsku.
 • Německo uznávalo nezávislost Československa a Polska, ve prospěch Čes. se zříkalo Hlučínska, Polsko mělo dostat zpět části Pomořanska, Poznaňska, Z. a V. Pruska, Gdaňsk se stal svobodným městem.
 • Uznalo nezávislost Rakouska, zřeklo se svých kolonií, které si rozdělily vítězné mocnosti, Německu byl zabaven veškerý majetek v zahraničí.
 • Zrušena branná povinnost, počet vojsk omezen (nesměl přesáhnout 100 tis.), válečné loďstvo zredukováno.
 • Německu byly uloženy válečné reparace (nikdy nezaplatilo) a muselo souhlasit s obsahem mírových smluv s jeho spojenci R.-U., Bulharskem a Tureckem.

 • Součástí Versaillské smlouvy Pakt o Společnosti národů
 • po ratifikaci smlouvy tedy Spol. národů vstoupila do mezinárodního života s úkolem zajistit světu trvalý mír.
 • Pakt o Spol. národů Kongres USA odmítl ratifikovat, takže USA s Něm. uzavřely zvláštní mír. smlouvu.

 • 10. 9. 1919 – mírová smlouva s Rakouskem
 • v Saint-Germain
 • Rakousko uznávalo stát Československo (postupuje nám menší území na J. Čech a Moravy), postupuje území Itálii, Rumunsku, Polsku. Armáda omezena na 30 tis. mužů.

 • 4. 6. 1920 – smlouva s Maďarskem
 • v Trianonu
 • byla uzavřena tak pozdě, protože její tvrdé podmínky vyvolaly 3/1919 pád maďarské vlády, který umožnil nástup levicové Republiky rad – smlouva uzavřena, až když to bylo vojensky potlačeno
 • Maďarsko ztratilo prakticky veškeré území obývané nemaďarským obyvatelstvem (postup území Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Rumunsku, Československu)

 • 27. 11 1919 – smlouva s Bulharskem – v Neuilly u Paříže.

 • 10. 8. 1920 – smlouva s Tureckem – v Sévres u Paříže.

 • Soustava mírových smluv včetně Paktu o Společnosti národů se označuje za versaillský systém.

Žádné komentáře:

Okomentovat