Loading

13.7 HOSPODÁŘŮV KALENDÁŘ - RITUÁL A MAGIE

  • církevní kalendář určovaný sledem svátků: Vánoce, Velikonoce, Letnice
  • středověký kalendář (cisiojan) býval pro snadné zapamatování zveršován v říkance, ve které datum významného svátku určuje v měsíci počet slabik textu před jeho názvem
  • do sklonku 16. století platil juliánský kalendář, který všechny pranostiky posouvá v čase o 10 dní nazpět (Hromnice: předzvěst konce zimy)
  • žně vrcholily zpravidla v parných psích dnech od pol. července do pol. srpna (viz, hvězda Sírius – v souhvězdí Velkého psa)
  • zvyky: ponechávat na poli stát svazeček nepožatých klasů nebo lněných stébel, bývala spletena do věnečku – oběť přírodním silám,aby napřesrok daly úrodu; poslední snop: děděk, bába, starý žebrák, koza…přestroje n za figurínu, ozdoben pentli, symbol konce žní, kruh uzavřen a zároveň počátek kruhu nového , vymlácené zrno obřadně do osiva příštího
  • křesťanství horlilo proti poboňkům- pověrám, ale i podporovalo v křesť. formě, přispělo ke zmožení magických formulí K+M+B (Kristus – Mansionem - Benedicat)
  • rituály: pytle s osivem- do nich kus železo, pole na sebe natáhne rzivost a obilí bude ušetřeno sněti; první jarní orba: chléb a vejde na pluh – pak hospodyně darovala prvnímu žebrákovi; ochrana před škodnou: magický kruh kolem pole; žena jako symbol plodnosti se nahým tělem dotýkala půdy; setí lnu: rozsévač sel nahý, aby se země slitovala a urodila mu na oděv; praktiky k ochraně dobytka před uhranutím; zlou moc čarodějnic měl zaplašit hluk, úklid, červená nitka obtočená kolem rohu,hostie zastrčená do žlabu, ostré předměty

Žádné komentáře:

Okomentovat