Loading

20.1 PETR I. VELIKÝ (1682 – 1725)

  • od roku 1682 car, spoluvladař bratra Ivana V. (do 1696)
  • od roku 1721 imperátor Ruska (Ruského impéria), Sofie po převratu svého 17letého syna zavřena do kláštera
  • položeny základy nové evropské velmoci
  • rozhodný, energický, inteligentní, vynalézavý, pracovitý, schopný prosazovat svou vůli i násilím, zájem o cizí jazyky, aritmetiku, obdiv k západním státům
  • 1627 studijní cesta ruského poselstva do západní Evropy (Petr se účastnil inkognito)

Cíle:
- překonat zaostalost Ruska, program modernizace
- navázat styky se západem („okno do Evropy“)
- zapojit Rusko do evropské politiky


Úsilí o přístup k moři:

války s Turky ( 1695 – 1696)
– dobyta jen pevnost Azov - průnik k Černému moři

boje o Balt:
severní válka (1700 – 1721)
– Rusko, Dánsko, Sasko, Polsko × Švédsko (silnější)
- bitva u Narvy (1700) – prohra Ruska
- švédský útok proti Polsku (Petr zatím reorganizuje armádu)
- 1709 bitva u Poltavy – vítězství Ruska

- 1721 mír v Nystadtu:
- trvale přístup Ruska k Baltu (dosud jen jediná obchodní cesta přes severský přístav Archangelsk – 9 měsíců v roce zamrzlý)
- obsazeno východní Pobaltí, zisk Ingrid, Estonska, Livornska, části Karelie
- Švédsko ustupuje z pozice hegemona
- nástup Ruska

Za zásluhy Petr I. nazýván Veliký.

1703 na dobytém území založeno nové sídelní město (bažinaté ústí Něvy u Finského zálivu) – Sankt Petěrburk (Petrohrad) – výstavností předčilo Moskvu, Zimní palác,…- město západního typu, přístav, centrum zahr. obchodu.

Žádné komentáře:

Okomentovat