Loading

21.3 OHLAS V LATINSKÉ AMERICE:

Španělské kolonie
– od 2.pol. 18.st. narůstaly spory mezi Španěly z Evropy (v čele koloniální správy) a americkými Španěly (kreolové)
- nenáviděná přítomnost šp. vojenských jednotek v koloniích (vliv am. a fr. revoluce)


2 fáze:

1) 1808 – 1814 (1816)

– roztříštěná a chaotická hnutí - neúspěch
- vznik samosprávných revolučních orgánů – junty, ozbrojený boj, nejednota
vedení, oblasti v boji nespojeny
- centrum ve Venezuele: Simon Bolívar (porážka)
- stejně v Mexiku
- trvalý úspěch povstání v Buenos Aires – hl. město nezávislé Argentiny, jinde
obnovena šp. nadvláda


2) po roce 1816 – (1825)

– podpora Velké Británie (dobrovolníc v Bolívarově armádě), sympatie USA, pomoc a podpora prezidenta svobodného ostrova Haiti (býv. fr. kolonie)

Bolívar vytvořil jasný republikánský program.

Vznik samostatných jihoamerických států: Venezuela, Kolumbie, Peru, Chile, Argentina, Bolívie (název podle Bolívala – prezident, pak diktátor), nezávislost Mexika a oblasti Střední Ameriky.

Charakter republik:
- politická nestabilita, polozávislost na USA, z vůdců revoluce se stali diktátoři, hluboké sociální a politické problémy

Šp. nadvláda jen na ostrovech Kuba a Portoriko

Portugalská kolonie – Brazílie – 1822 – nezávislost (Brazilské císařství – 1. král Pedro I.).

Mexiko – 1861 – prezidentem je Benito Juarez
– neplatí zahr. dluhy
- vylodění Francie
- 1863 dobyto Mexiko a je vyhlášena monarchie
– králem se stává rakouský arcivévoda Maxmilián (bratr Fr. Josefa I.)
- 1867 Maxmilián zabit → zrušeno císařství a pokračuje republikaLiteratura:
Bělina, Pavel, Kučera, Jan: Dějiny evropské civilizace II. Paseka, Praha – Litomyšl, 1995.
Čapek, Vratislav, Pátek, Jaroslav, Zwettler, Otto: Světové dějiny II. Fortuna. Praha 1993.
Roberts, J.M.: Přehledné dějiny světa. Nakl. Beta, Praha – Plzeň 2002.
Stevenson, John: Dějiny Evropy. Ottovo nakladatelství. Praha 2004.
Brož, Ivan: Občan markýz La Fayette. Praha 2000.
Herre, Franz: Georgie Washington. Praha 2001.
Klíma, Jan: Simón Bolívar. Panorama, Praha 1983.
Klíma, Jan: Zrození Latinské Ameriky: Simón Bolívar a jeho doba.. Libri, Praha 2007.
Navrátil, Jan: Stručné dějiny USA. Nakl. Svoboda, Praha 1984.
Polišenský, Josef: Benjamin Franclin a první americká revoluce. Praha 1956.
Schafer, Peter: Prezidenti USA. Praha 1995.
Tindall, B. Georgie, Shi, E. David: USA. Lidové noviny, Praha 1994.
Tocqueville, Alexis: Demokracie v Americe. Praha 2000.

Žádné komentáře:

Okomentovat