Loading

22.2.3 3. FÁZE REVOLUCE (1794 – 1799)

- sestupná

a) období thermidoriánského Konventu (27. 7. 1794 – 25. 10. 1795)

Reformy:
- odstraněna moc revolučních výborů, svoboda podnikání a obchodu - drahota, hlad, strádání lidových vrstev
- úspěchy Francie v zahr. politice

1795 nová ústava (thermidoriánská)
– zachována republika
- ale omezení občanských práv (zrušeno všeobecné volební právo, zaveden volební cenzus (volební právo jen pro majetné)
- moc v rukou podnikatelů a statkářů
- v 10/ 1795 Konvent ukončil svou činnost


b) období direktoria (26. 10. 1795 – 9. 11. 1799)

- nová forma republikánské vlády
- pětičlenný výkonný orgán + zákonodárný sbor o 2 sněmovnách
- konec hrůzovlády a velkého teroru, odmítnutí předrevolučních poměrů, uvolnění ekonomiky, liberalizace cen, oživení obchodní a prům. výroby - hospodářská prosperita

Vztah k revoluci ve Francii:
- většina revoluci uvítala – rolníci a buržoazie
- někteří chtěli v revoluci pokračovat - sansculoti
- někteří protirevoluci – zastánci starých režimů (šlechta a většina duchovenstva)

- stále řada vnitřních nepřátel (lidová hnutí, pokus royalistů o státní převrat)
- nutnost režimu pevné ruky a konsolidace poměrů

Státní převrat 9. 11. 1799
– proveden Napoleonem Bonapartem za pomoci bratra Luciena, …
- v čele země místo direktoria kolegium 3 konzulů (Napoleon Bonaparte, abbé Emmanuel Joseph Sieyés, Ducos)
- definitivní konec VFR

Žádné komentáře:

Okomentovat