Loading

23.2 1. KOALIČNÍ VÁLKA (1792 – 1797)

 • 1793 osvobozen Toulon od Angličanů (za to ve 24 letech generálem)
 • po pádu jakobínů dočasně v nemilosti (krátce vězněn)
 • 1795 potlačil monarchistickou vzpouru v Paříži
 • 1795 uzavření separátního míru s Pruskem – na východní frontě osamoceno Rakousko

1796 Napoleonovo tažení do Itálie
 • z totálně rozpoloženého vojska vytvořil nejlepší evr. armádu
 • nová taktika bleskového úderu
 • v severní a střední Itálii vítán jako osvoboditel od vlády cizích dynastií (rakouských Habs. a španělských, neapolských Bourbonů)
 • dobyt Piemont, Milán, Řím, Neapol
 • vyhlášeny „sesterské republiky“ (cisalpinská a Milánem, ligurská s Janovem, římská s papežským státem,…
 • ohromné bohatství (antické památky)
 • Rakousko nuceno uznat výboje včetně anexe Belgie
 • mír v Campo Formio (10/ 1797) – ztráta Belgie a Lombardie, v sesterskou republiku přeměněno Švýcarsko (Helvítská republika) a Nizozemí (Batavská rep.)

1798 Napoleonovo tažení do Egypta
 • snaha přerušit spojení Anglie (poslední nepřítel a největší konkurent Francie) s Indií
 • Napoleon jako Alexandr Veliký doprovázen i učenci
 • cenné informace + nález Rossetské desky umožnil Champollionovi rozluštit egyptské hieroglyfy)
 • úspěšné tajné vylodění, obsazená Káhira, Alexandrie, ústí Nilu
 • expediční flotila zcela zničena admirálem Horatiem Nelsonem u Abukiru
 • Napoleonův rychlý návrat do Francie (spory, mor, neklid)
 • státní převrat ve Francii (viz výše)

Francie zpočátku obranné války – poté útočný charakter

Cíl:
- obrana revoluční Francie, ale šíření revolučních myšlenek
- zisk spojenců
- vyřazení Anglie ze světového velmocenského soupeření
- zisk hegemonie Francie nad celou Evropou

Žádné komentáře:

Okomentovat