Loading

23.1 NAPOLEONŮV REŽIM

  • položen základ fr. státním, soudním a finančním institucím
  • konsolidace vnitřních poměrů - Napoleon měl velkou důvěru i autoritu, ale i nepřátele (republikáni a royalisté)
  • pokračování v reformách revoluce, ale nekontrolovatelná moc
  • místo volitelných výborů jmenování úředníci odpovědní státu (centralismus)
  • povolen návrat emigrantů, ale nevrácena privilegia
  • nová privilegia dávána za zásluhy o stát a ve válce
  • účinná tajná policie, cenzura tisku a mluveného slova
  • zavedena moderní školská soustava (výchova poslušných a loajálních občanů, odborná příprava)
  • všechny zdroje země měly sloužit k expanzivní zahr. politice
  • vybudována Velká armáda (Grande Armée)

1804 Napoleon vydal Občanský zákoník (Code civil)
- spojení tradičního fr. práva + změny za revoluce + staré římské právo (např. muž absolutním vládcem v rodině)
- jednotný právní systém, potvrzeno zrušení feudálních práv a povinností, rovnost občana před zákonem (z revoluce)
- zákl. lidské svobody – osobní, náboženská, pracovní, majetková
- zájmy státu povýšeny nad zájmy občana
- zákoník počítal s hierarchickou společností, s podřízeností bohatství a postavení, práva žen a dětí odstraněna, nepovoleno právo na shromažďování


Napoleonské války
- Napoleon zvítězil v 77 bitvách, jen 4x poražen
- původně běžný dělostřelec u Bastily, na straně revoluce

Žádné komentáře:

Okomentovat