Loading

25.1.1 ČÍNA

17. století – jeden z největších států světa.
Čínské nížiny, vazalská území – Korea, Mandžusko, Indočína.

Vpád dynastie MING
- nadvláda a útlak bojovných MANDŽUŮ

DYNASTIE ČCHING – 1644-1911
- císařové uctíváni jako Bohové
- nádherné paláce, bohatství pokladů
- císaři podléhá úřední – byrokratický aparát, správa provincií, armáda

Kočovní Mandžuové ovládli Číňany
- privilegované postavení
- bránily se vzájemnému smíšení s Číňany
- bezprávní porobení Číňané nosili potupný cop – znak poddanství

- po počátečním rozkvětu – stagnace, úpadek
- obavy o ztrátu nezávislosti před koloniální Evropou
- politika uzavřenosti = vědomá izolace od vnějšího světa
- prohloubilo se zaostávání
- 1757 – přístup Evropanů omezen jen na přístav KANTON
- 19. století – otevřeny trhy evropskému vlivu


Opiová válka

Dovoz opia Brity vyvolal v r. 1840 konflikt, který koncem 19. stol. vedl k rozpadu Čínské říše. R. 1830 začali Britové dovážet do Číny opium. Užívání opia nejenže poškodilo zdraví tisíců Číňanů, ale mělo za následek i odliv velkého množství stříbra, kterým se za opium platilo. Aby se zabránilo obchodování s opiem, vydal císař Süan-cung r. 1839 přísný zákaz užívat opium a vyslal do Kantonu komisaře, který v něm nechal zničit 1000 tun opia nacházejícího se ve vlastnictví britských obchodníků.
Britové na tento čin odpověděli ostřelováním čínských přístavů a přinutili Čínu r. 1842 podepsat nankingskou smlouvu. Kromě značného odškodnění dosáhli Britové i otevření pěti smlouvou určených přístavů a stanovení pevných obchodních tarifů. Nankingská smlouva byla první z celé série pro Čínu nevýhodných smluv, kterými si evropské mocnosti postupně zajišťovaly odstoupení čínského území a obchodní privilegia.
R. 1856-1860 došlo opět k ozbrojeným konfliktům. Tiencinskou (1858) a pekingskou (1860) smlouvou si Evropané vymohli další výhody. Rusko získalo na základě ajgunské smlouvy (1858) celou oblast na sever a východ od řeky Ussuri. R. 1876 se začalo rozpínat Japonsko, r. 1885 si zajistilo hegemonii nad Koreou a ve válce r. 1894 až 1895 nad Tchaj-wanem (Formózou).

Žádné komentáře:

Okomentovat