Loading

29.2 ZAHRANIČNÍ POLITIKA ZA BISMARCKOVY ÉRY

Určující byl vztah k Francii
- nemohla se smířit se ztrátou Alsaska- Lotrinska a byla ochotna využít každé možnosti k odvetě
- Bismarckovým cílem bylo ji co nejvíce izolovat
- částečně se mu podařilo odvést francouzský zájem ke koloniálním výbojům

1873 - uzavřen spolek tří císařů
- rakouský, ruský, německý
- 1884 spolek ztroskotal na nepřekonatelných rozporech

1878 - berlínský kongres
- byl Bismarckovým triumfem
- zabránil válce mezi R-U a Ruskem a mezi VB a Ruskem

1879 - uzavřeno spojenectví s Rakousko-Uherskem
- obě země se zavázaly, že si přijdou na pomoc, jestliže jednu z nich napadne Rusko
- tento tzv. Dvojspolek vydržel až do konce 1. světové války

1882 - k Dvojspolku přistoupila Itálie
- protestovala proti francouzské anexi Tuniska křížící vlastní italské koloniální plány
- vzniká tzv. Trojspolek

Když se nepodařilo udržet spolek tří císařů (rozpory mezi R-U a Ruskem), podařilo se Bismarckovi uzavřít tzv. zajišťovací smlouvu
- zavazovala druhou stranu k neutralitě, jestliže Německo bude nevyprovokovaně napadnuto Francií nebo Rusko Rakousko-Uherskem
- chtěl tak zabránit francouzsko-ruskému sblížení
- k tomu nakonec po roce 1890 došlo (Bismarck propuštěn a smlouva již nebyla obnovena)


Bismarckova koloniální politika

1887 - vzniká Německá koloniální společnost
- měla podporovat a prosazovat německé akce v zámoří

- Bismarck dlouho vůči koloniálním plánům zdrženlivý
- uvědomoval si, že zámořská území v případě konfliktu nemohou být dostatečně chráněna

1884 - vzniká Německá jihozápadní Afrika (dnešní Namibie), Togo a Kamerun
- později přibyly Německá východní Afrika a územní zisky na Severní Guinei a Marshallových ostrovech


V posledních letech vlády se opět vrátil ke skeptickému stanovisku.

1888 - umírá císař Vilém I.
- jeho nástupce Fridrich zemřel krátce po něm

Nový císař Vilém II.
- respektoval Bismarcka jako zakladatele Říše a tvůrce její politiky
- byl však sebevědomý a toužil po samostatné politice
-navíc zásadní rozpory v sociální a zahraniční politice

1890 - Bismarck propuštěn z funkce

Žádné komentáře:

Okomentovat