Loading

32.2 NOVÉ PROUDY UMĚNÍ:

Kritický realismus a naturalismus
- fr.literatura: Flaubert, Zola, Anatole France
- severská literatura: Ibsen, ruská: Tolstoj, Dostojevskij

Kritický přístup ke skutečnosti žánrová malba a kresba.


V opozici oficiálnímu umění se prosazuje nové vidění skutečnosti: impresionismus

Malířství:
- Claude Monet – první obraz pojmenovaný L´Impression du soleil lévent, Dojem z vycházejícího slunce
- na něj navazují: Eduart Manet, Edgar Degas, Auguste Renoir…

Sochařství:
- Auguste Rodin
- Rodinův žák: Mařatka


Tento směr otvírá etapu modernímu výtvarnému umění – poč.20.stl. kubismus, expresionismus, abstraktní malířství.

Tento vývoj v malířství byl součástí širokého kulturního proudu – tzv.moderna, později avantgarda – stará společnost je přežitá, je třeba hledat nové hodnoty, mnozí však pochybovali, že takové hodnoty vůbec jsou, někteří fr.básníci přijímají původně hanlivé označení: dekadence (úpadek) a hledají krásno a hodnoty ve sférách, jimž se měšťanské publikum doposavad vyhýbalo. Tvorba volným veršem, atonální huba.


Pesimistické nálady konce století, filozofie Friedricha Nietzscheho – učení o konci hodnot, nihilismus, příchod nové epochy dějin lidstva s novými hodnotami, vize o konci západní civilizace, inteligence se sbližuje se socialisty a anarchisty, jiní nacházejí staronové základní jistoty v návratu k národním hodnotám.

Rodí se také katolická moderna – východisko z mravní krize cestou obnovené víry.


Pozn.:
Paříž před rokem 1870– Napoleon III.
Architektonická přestavba celé Paříže, urbanistická přestavba, bouraní hradeb, Bastily, vznik bulvárů: Champs-Élysées, architekt baron Haussmann, Francie, Belgie (Horta), Belle-Époque: Le Musée d´Orsay, světové výstavy: prezentace kulturního dědictví zúčastněných zemí, nadšení pro exotiku, orient (světová výstava v Paříži - la Tour Eiffel, 1889-sté výročí VFBR).

Žádné komentáře:

Okomentovat