Loading

29 VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ NĚMECKA A JEHO ZAHRANIČNÍ POLITIKA OD SJEDNOCENÍ DO 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

18. 1. 1871 v zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno německé císařství (tzv. „druhá říše“)


Říšská ústava z roku 1871 zajišťovala monarchistickou povahu státu
  • budoucnost Německa tak měla být rozhodujícím způsobem závislá na osobě císaře
  • Německo zůstalo spolkovým státem (federace 22 států + 3 spolková města)
  • každý stát jmenoval reprezentanty do senátu (Bundesrat)
  • do sněmu (Bundestag) se volilo všeobecným hlasovacím právem mužů od 25 let
  • senát mohl vetovat všechna usnesení sněmu
  • silné postavení bylo přiřčeno Prusku, na které v novém státě připadaly 2/3 rozlohy a obyvatel
  • císařem pruský král (do r. 1888 Vilém I.)
  • předsedou říšské rady = říšským kancléřem Otto von Bismarck
  • byl zároveň předsedou pruské vlády, byl odpovědný přímo císaři, ne říšskému sněmu, a spolu s císařem měli většinu hlasů v senátu
  • silné postavení také Bádensko, Wűrtenbersko,Bavorsko

Vznikem nového státu se značně proměnil poměr sil v Evropě.
Německo se stalo významným faktorem světové politiky.
Navíc pokračovatel reakční a militaristické politiky Pruska.

Žádné komentáře:

Okomentovat