Loading

25 PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE V MIMOEVROPSKÝCH OBLASTECH

AFRIKA
  • převaha kmenového zřízení
  • jen místy státy
  • sever a středomořské pobřeží – pod kontrolou OSMANSKÉ ŘÍŠE
  • vnitrozemí – domorodí panovníci
  • rozdílné bohatství a vnitřní stabilita kmenových států
  • nejvyspělejší – ETIOPIE
  • jih – 17. století – evropská kolonizace z Nizozemí – BÚROVÉ = sedlák – samosprávné území, základ pozdějšího státu
  • přímý evropský vliv v Africe byl do r. 1880 omezený (Kapsko, severoafrické pobřeží, Senegal, Angolu, Mosambik, několik malých pobřežních území)
  • 1882 obsadila Británie Egypt (roku 1869 byl otevřen Suezský průplav)
  • Německo začalo prohlašovat svrchovanost nad řadou afrických území a obě země se střetly navzájem, tak i s dalšími evropskými státy usilujícími o rozšíření svého koloniálního panství

Konflikty vedly ke svolání mezinárodní konference o Africe do Berlína v letech 1884-85
- mezinárodní konference o afrických záležitostech
- měla zmírnit napětí pramenící z koloniálního dělení Afriky

14 evropských i mimoevropských států (vč. USA) se dohodlo na spolupráci
- v boji proti otrokářství a obchodu s otroky
- na zásadách volného obchodu v povodí Konga
- na svobodné plavbě po Kongu a Nigeru

Stanoveny principy pro další koloniální aktivity
- aby koloniální soupeření nevedlo k válkám mezi velmocemi

Stanovení pravidel pro budoucí vyhlašování koloniální svrchovanosti nad částmi afrického území
- nárokům jednotlivých mocností musí předcházet skutečná a účinná okupace území
- belgický král Leopold II. Získal Svobodný stát Kongo

Odstartován nechvalně známý hon o Afriku (scramble for Africa)
- na jeho konci zůstala o 20 let později v Africe nezávislá pouze Etiopie a Libérie

Žádné komentáře:

Okomentovat