Loading

33 POLITIKA EVROPSKÝCH MOCNOSTÍ V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ 19. STOLETÍ

Mezinárodní vztahy 1870 - 1914
  • přesuny v poměru sil - francouzská převaha je vystřídána německou (po prusko-francouzské válce zostření mezinárodního napětí v Evropě
  • snahy Francie o odvetu za ponížení a ztrátu bohatého území (Alsasko, Lotrinsko) + snahy Německa o preventivní válku)
  • ale až do konce 19. st. stále udává směr evropské politiky vztah Británie - Francie, i když Německo stále silněji prosazuje své zájmy
  • ve východní Evropě probíhají národnostní konflikty
  • po roce 1871 se projevila změna politického stylu světové politiky
  • Británie a Francie využívají svého náskoku k dobudování svých koloniálních říší
  • evropské velmoci zabraly 1/5 všech území zeměkoule (do 1900)

Žádné komentáře:

Okomentovat