Loading

33.1 VELKÁ BRITÁNIE

Snaha dobudovat koloniální říši
- výboje v zámoří
- vliv Henryho Johna Palmerstona – konzervativní křídlo whigů; za jeho vlády vede Británie Krymskou válku, 2. opiovou válku (1857 - 1859) a potlačuje indické povstání
- Británie námořní velmoc

Kolonie – zdroj surovin, odbytiště anglických výrobků, cíl investic, zdroj pracovních příležitostí, zdroj levných pracovních sil; roku 1854 je zřízeno ministerstvo kolonií.


Indie

- 1858 zřízeno ministerstvo pro Indii
– okupace knížectví bojovných sikhů a Pandžábu
- 1848 povstání sikhů krvavě potlačeno + rozšiřování panství i kolem řeky Gangy, avšak nedodržení původní smlouvy o nevykořisťování tamního obyvatelstva
1857 povstání Sipáhiů ( v čele Nana Sáhib, 1859 poraženo) + zrušena dosavadní koloniální správa vykonávaná Východoindickou společností
- Indie se stala královskou (korunní) kolonií („perla impéria”)
- po zrušení Východoindické společnosti získala královna Viktorie titul indické císařovny (1876)


Z Indie pronikání do Barmy a Afghánistánu, Malajsie.


Expanze do Číny

- 3 opiové války – 1840 – 1860
- Čína zakázala Východoindické společnosti vývoz opia z Indie do Číny
- nakonec smlouva s císařem o otevření 5ti čínských přístavů anglickému obchodu, Hongkong pod britskou kontrolou


Afrika

- 1875 kontrola nad Suezským průplavem - otevřen 1869, nejkratší spojnice s Indií a Dálným východem, vybudován Francouzi)
1882 – Egypt
1898 – Súdán

Búrské války /1899 – 1902/
Búrové – původní nizozemští kolonisté na jihu Afriky - státy Oranž a Transvaal, v čele Paul Krüger)
- původní záměr souvislého pásu kolonií od severu k jihu (Egypt-Kapské město) se nezdařil (Francouzská konkurence) - fašodská krize – 1899 dohoda o rozdělení střední Afriky – zisk povodí Nilu
- kontrola Ugandy, Keni
- dominia – kolonie s převahou přistěhovaleckého obyvatelstva, přiznán podíl na moci, samospráva (později Westminsterským statutem 1931 zřízen Commonwealth – označení volného sdružení Velké Británie a nezávislých států, původně kolonií a dominií)

1867 - Kanada (s Británií spojena osobou panovníka, zahraniční politikou
1901 - Austrálie (5 osad)
1907 - Nový Zéland
1910 - Jihoafrická unie (spojeno Kapsko, Natal, Oranžsko, Transvaal)

Žádné komentáře:

Okomentovat