Loading

25.2 AMERIKA

USA 2. 12. 1823 - Monroe: Amerika Američanům

  • Vyhlásil prezident James Monroe princip politického nezasahování evropských sil do záležitostí amerického kontinentu.
  • Doktrína, která byla zaměřena proti intervenčním snahám Svaté aliance založené v r. 1815, požadovala striktní oddělení Starého a Nového světa. Amerika měla podle prezidenta patřit Američanům právě tak, jako Evropa evropským státům.
  • Bezprostřední pohnutkou k zformulování této nové zahraničně politické doktríny byly územní nároky carského Ruska na Aljašku až po 51 st. severní šířky od jihu (v blízkosti dnešního Vancouveru).
  • Kromě toho členové Svaté aliance (Prusko, Rakousko, Rusko a Francie) hrozili, že zasáhnou do boje španělských kolonií Jižní Ameriky za nezávislost na straně Španělska.
  • Monroeova doktrína dokumentovala rostoucí politické sebevědomí mladého, teprve od r. 1776 nezávislého národa.
  • Spojené státy nejenom odmítly politický vliv cizích mocností, ale současně prohlásily Latinskou a Střední Ameriku za oblast svého politického a hospodářského vlivu.
  • Kromě toho odmítaly spojenecké svazky s jinými mocnostmi, protože by to znamenalo jednostranný politický závazek a tím i zúžení svobody jednání Spojených států.
  • Monroeova doktrína byla v praxi úspěšná - evropští vládci se vzdali intervence v Jižní Americe a ruský car se dohodl s USA o jižní hranici Aljašky na 54 st. severní zeměpisné šířky.

Žádné komentáře:

Okomentovat