Loading

37.2.3.1 ČECHY

Hledají podněty na Západě, v Belgii, ve Francii.

Jaroslav Čermák
– žil v Paříži
- první český historický malíř
– mezinárodní uznání
- náměty z českých dějin (Po bitvě na Bílé hoře)
- boj Jihoslovanů proti Turkům, lidové zvyky Jihoslovanů

Karel Purkyně
největší umělecká osobnost generace českých realistů
- pobyt v Paříži
- po návratu do Prahy – monumentální podobizny, zátiší (s koroptvemi, s pávem – dojem skutečného peří)
- zemřel ve 34 letech
– uznání až ve 20. století jako největší český malíř 19. století
– jeho díla se rovnají francouzským realistům

Quido Mánes
– bratr Josefa Mánesa
- odjel na rozdíl od ostatních ne do Francie, ale do Německa – osvojil si zdejší techniku malby – umělecky se odnárodnil
- obrázky ze staropražského a venkovského idylického života
- miloval koně
– velmi oblíbené obrázky u veřejnosti (pohoda, dobrosrdečný humor, jemná realistická technika)
- s Josefem pracoval na díle o slovanských krojích, soustředil se na německé oblasti Šumavy a Jihlavska
- s bratrem ilustrovali Babičku od Boženy Němcové

Adolf Kosárek
největší český romantický krajinář – horské scenérie
- došel až k realistické tvorbě (Výjevy z českomoravské vysočiny a středních Čech)
- Selská svatba
- Česká krajina – snaha barevně postihnout geologickou strukturu terénu

Julius Mařák
– profesor krajinářské školy na pražské Akademii
– odchoval generaci krajinářů v čele s Antonínem Slavíčkem
- jako jediný krajinář se podílel na výzdobě ND

Žádné komentáře:

Okomentovat