Loading

24.2 NĚMECKÉ NÁRODNÍ HNUTÍ

Požadavek jednoty národního státu bez vlády knížat.

1815 – na německých univerzitách – studenti, profesoři.

Vlastenecké spolky – slavnost na hradě Wartburg – 1817
- 300. výročí reformního vystoupení M. LUTHERA
- pořádaná studenty z Jeny = manifestace za jednotu a národní svobodu

Politické atentáty radikálů – 1819
- student KARL LUDWIG SAUD zavraždil konzervativního a populárního spisovatel AUGUSTA VON KOTZEBUE, který v novinách napadl studentské hnutí a byl považován za ruského špiona
- záminka pro Metternicha k zásahu

Zástupci německých státu pozváni do Karlových Varů k jednání – KARLOVARSKÉ USNESENÍ
- omezení akademických svobod
- studenti a učitelé pod přísným policejním dohledem
- zostření cenzury novin
- tajné sledování revoluční aktivity
- zákaz vlasteneckých spolků

Další nepokoje, demonstrace, i za účasti řemeslníků a dělníků.
Průmyslová oblast Saska, pokus o radikální převrat ve Frankfurtu.
Kampaň za svobodu tisku.

Vrchol – 2. vlna národního hnutí – HAMBAŠSKÉ SLAVNOSTI
- 1832 na hoře HAMBACH U NEUSTADTU, Falc
- požadavek zřízení republiky, národní jednoty, zásah rady německého spolku, úplné potlačení svobody tisku a shromažďování
- vítězná reakce
- kroky k budoucí jednotě – iniciativa Pruska – vznik Německého celního spolku 1834 – bez účasti Rakouska

Žádné komentáře:

Okomentovat