Loading

26.5 TRVALÝ VÝZNAM REVOLUCE

  • přestože byly revoluce nedokončeny nebo poraženy, došlo v celé Evropě (s výjimkou Ruska) k odstranění feudálních privilegií, robot a poddanství
  • revoluce byla mezníkem mezi feudalismem a kapitalismem
  • někde zůstaly zbytky občanských práv a svobod (Francie)
  • jinde byla revoluce impulsem pro další boje za realizaci cílů (Itálie, Německo)
  • poprvé se setkáváme s národnostním hnutím
  • formulace politických požadavků


Literatura:
Ferro, M.: Dějiny Francie. NLN, Praha 2006.
Kontler, L.: Dějiny Maďarska. NLN, Praha 2001.
Müller, H. a kol.: Dějiny Německa. NLN, Praha 1995.
Procacci, G.: Dějiny Itálie. NLN, Praha 1997.
Stevenson, J.: Dějiny Evropy. Ottovo nakladatelství, Praha 2004.

Žádné komentáře:

Okomentovat