Loading

29.1 VNITŘNÍ POLITIKA ZA BISMARCKOVY ÉRY

Gründerské období
= zakladatelské období
- první roky po založení se vyznačovaly mimořádným hospodářským vzestupem
- tento vývoj umožnilo hlavně 5mld franků francouzských reparací
- dále vznikl velký hospodářský celek, což umožnilo další odstranění cel
- urychlena výstavba průmyslu a železniční sítě a zintenzivnění rozmachu bankovního sektoru (1875 založena říšská banka)
- začala čilá stavební činnost

Kulturkampf
= označení politického boje 70. let
- konflikt s katolickou církví

R. 1870 vznikla z katolické frakce strana Centrum (Zentrum)
- 1871 vstoupila jako druhá nejsilnější strana do Říšského sněmu
- jejím vůdcem byl bývaly hannoverský ministr spravedlnosti a vrchní apelační rada Ludwig Windthorst

Bismarck sledoval novou stranu se značnou nedůvěrou- měl za to, že se nová strana staví předem do opozice bučinovému státu s jeho protestantskému císařství, protože v Centru byli podle něho shromážděni poražení z roku 1866, tedy nepřátelé maloněmecké koncepce.
Bismarck se neustále obával spojenectví mezi Centrem a katolickými mocnostmi francií a Ruskem.

První opatření proti Centru vzniklo již v červenci 1871, kdy bylo uzavřeno katolické oddělení na pruském ministerstvu kultury

Další „protikatolické“ zákony:
- 1872 zákaz jezuitského řádu na území Říše
- 1872 dozor nad školami odebrán církvi a v Prusku svěřen státu
- rozšíření státní moci a omezení církevní disciplinární moci
- stát si podržel právo rozhodovat při instalaci kněží
- 1875 za jediný platný sňatek zaveden sňatek občanský
- zakázány všechny duchovní řády s výjimkou těch, které se staraly o nemocné

Bismarckův záměr rozbít pomocí těchto proticírkevních opatření Centrum se nezdařil a „Kulturkampf“ vedl naopak k většímu smeknutí katolického obyvatelstva.
Ve volbách 1874 se počet hlasů odevzdaných ve prospěch Centra dokonce zdvojnásobil.

"Kulturkampf“ tedy znamenal těžkou vnitropolitickou porážku Bismarcka a liberálního hnutí

Když r. 1878 zemřel papež Pius IX. a nový papež Lev XIII. dal najevo ochotu ke kompromisu - Bismarck se rozhodl „Kulturkampf“ ukončit.

Většina proticírkevních opatření byla opět zrušena
- v platnosti zůstaly pouze: civilní sňatek, státní dozor nad školami a do roku 1917 i zákaz jezuitského řádu

Žádné komentáře:

Okomentovat