Loading

29.1.2 SOCIÁLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

I v době neúprosného potlačování sociálního hnutí plánoval Bismarck také pozitivní sociální politiku státu - záměrem zlepšit sociální situaci dělnictva a tím ho získat pro stát a oslabit tak sociálnědemokratickou stranu.

1883 - zavedeno nemocenské pojištění dělníků
- pro případ nehody, nemoci, invalidity a stáří (dávky platili napůl zaměstnanci a zaměstnavatelé)

1884 - následoval zákon o úrazovém pojištění
- to měl plně hradit zaměstnavatel a v případě smrtelného zranění měl pozůstalým vyplácet rentu

1889 - zákon a starobním a invalidním pojištění
- zajišťovalo dělníků rentu po dosažení 70 let a invalidní rentu při pracovní neschopnosti

Přes to všechno účinku, který si Bismarck od sociálního zákonodárství, nebylo dosaženo - nicméně Německo tímto krokem předběhlo všechny ostatní státy a dlouho jim bylo vzorem.

Žádné komentáře:

Okomentovat