Loading

32.1 SPOLEČNOST, ŠKOLSTVÍ

Společnost

Rozvoj hospodářství přináší také sociální a morální problémy, kritika „ducha kapitalismu“ – morálky, která na první místo v sytému hodnot klade zisk a tržní úspěch.
Na kritice kapitalismu se podílela i církev: papež Lev XIII. odsoudil v encyklice Rerum novarum vykořisťování dělníků a vyzval ke sblížení tříd, na půdě katolického učení o společnosti se zrodila koncepce solidarismu, založené na vzájemné zodpovědnosti člověka a společnosti.


Školství
Koncem 19.stl věnována velká pozornost školství, ve střední Evropě navazuje tato péče na školskou politiku, tradice od dob Marie-Terezie. Díky této politice většina obyvatelstva gramotná; ve Velké Británii, Francii poměrně velká negramotnost – školní vzdělávání považováno za soukromou záležitost, se stát také začíná zajímat o úroveň školství a podporovat jej, tento zájem často souvisí se snahou vytlačit vliv církve ze škol. Vysoká úroveň humanistická gymnázia – roste také počet univerzitních studentů, význam univerzit.

Žádné komentáře:

Okomentovat