Loading

37.2.3 MALÍŘSTVÍ

Francie

- realismus – pravdivé, smyslově věrné zobrazení přírody a světa
- první průkopníci realismu – barbizonská škola – od romantismu došli k realismu

Jean – Francois Millet
– pocházel ze selského rodu
- přestěhoval se do Barbizonu
- snaha vyjádřit „hlas země“
- dlouho zneuznán, pak oceňován
- v jeho obrazech – sedlák při práci bez sentimentální či humoristické pointy, harmonie mezi člověkem a krajinou (Sběračky klásků)
- zapůsobil na Vincenta van Gogha

Honoré Daumier
– politické karikatury v časopise La Caricature
– 1835 - zákon proti svobodě tisku
- přešel ke společenské satiře
– kritizuje francouzské měšťáctví
- hlavní zájem malířství a sochařství
– účast v soutěži na alegorické ztvárnění republiky
- postava ženy tisknoucí k prsům své děti – mistrovské dílo
- problém s živobytím, pomoc od přátel
- rok před smrtí vzrostl zájem o jeho dílo
- náměty obrazů čerpal z literatury - La Fontaine, Moliere, Cervantes, z divadla, soudního prostředí, ze života prostých lidí
- prudké světelné kontrasty
- dramatické stupňování děje
- dynamika – bývá označován za Michelangela 19. století

Gustave Courbet
- Štěrkaři
- Koupající se dívky – skandál
- porota Světové výstavy (1855) odmítla jeho obrazy
- uspořádal samostatnou výstavu
– zobrazil se u malířského stojanu s modelkou v aktu, se svými přáteli socialistickým filozofem Proudhonem, básníkem Baudelairem a s představiteli sociální bídy – žid, pytlák, stařec – vyjádřil tak své myšlenky, jimiž se zabýval v posledních letech
- byl stoupencem socialistických idejí přítele Proudhona (sociální tématika, chudáci, prostitutky, proletáři)
- vášnivým lovcem – maloval lovecké výjevy, krajiny
- člen vlády Pařížské komuny, po pádu zatčen, pak útěk do Švýcarska
- ovlivnil impresionisty


Německo

Adolf Menzel – ilustrace knih o Bedřichu Velikém

Žádné komentáře:

Okomentovat