Loading

30 OBČANSKÁ VÁLKA V USA A OBDOBÍ REKONSTRUKCE 1860 - 1877

USA v 1. polovině 19. století

Rokem 1776 skončila koloniální nezávislost na Anglii, což umožnilo rozvoj průmyslu a zemědělství a šíření demokracie do dalších oblastí Severní Ameriky.

Nově připojená území
- 1803 koupena Louisiana od Napoleona, 1819 Florida od Španělska, 1845 anexe Texasu (mexické území), 1848 zisk Kalifornie, Arizony, Nového Mexika (díky vítězné válce s Mexikem 1846-48), poté zisk Oregonu, 1867 koupena Aljaška od Rusů
- 1812 - 1814 neúspěšná válka s Anglií o Kanadu

Přistěhovalectví
- roste počet přistěhovalců z Evropy i Asie
- kvůli rostoucímu počtu obyvatel bylo nutné rozšiřovat původní území, což se uskutečňovalo tzv. pochodem na Západ - tedy osidlováním neznámých a řídce osidlovaných oblastí směrem k Tichému oceánu, kde noví obyvatelé území koupili nebo jej vyválčili

Kvůli tomu spory s původním obyvatelstvem (domorodými indiánskými kmeny), pro které znamenal růst počtu přistěhovalců ztrátu území a lovišť, kvůli čemuž docházelo k častým střetům s osadníky.
- za prezidenta Monroea - jednání s indiány- snaha o smírné řešení problému- indiánům nabídnuto území na západním břehu Mississippi - úřady nebyly schopny dovést rokování do zdárného konce a roku 1824 dokonce došlo k vyhlášení Čerokíjské republiky
- změna politiky za prezidenta Andrewa Jacksona, který byl známy svým nepřátelským postojem vůči domorodému obyvatelstvu
- kombinací nátlaku a slibů rozbili zástupci vlády jednotu Čerokíjů a dalších kmenů a během 30. let je postupně vystěhovali z původních lovišť
- v této souvislosti je známý tzv. pochod po slzavé stezce, kdy během přesunu tisíců Čerokíjů v pozdních měsících roku 1838 zahynula vyčerpáním a zimou asi pětina (cca 4000) účastníků transportu

Do 60. let se území ztrojnásobilo
- hranice byla na západě posunuta k Tichému oceánu, na severu k Velkým jezerům, na jihu k Mexiku
- rozlehlost území podnítila stavbu transkontinentální železnice (otevřena 1869)

Politický život
- Spojené státy nejdynamičtěji se rozvíjející země v Americe
- 1823 prezident James Monroe vyhlásil politický program- tzv. Monroeova doktrína = vzájemné nevměšování se evropských a amerických zemí do záležitostí druhého kontinentu
- dočasně byla opuštěna v 1. světové válce, definitivně v 2. světové a „studené“ válce
- 1850 vyhlášeno všeobecné volební právo pro bílé muže bez omezení majetkem (ženy a černoši bez politických práv)

Žádné komentáře:

Okomentovat