Loading

37.3 IMPRESIONISMUS (1870 – 1886)

Vznikl na konci 60. let 19. století ve francouzském malířství.

Pojem „imprese“ (dojem)
- posměšné označení pro krajináře barbizonské školy
– „obrazy jsou pouhé náčrty, vypadají jako vedle sebe ležící barevné skvrny“

1874 – novinář Louis Leroy označil Monetův obraz (Impression, solil levant – Dojem, východ slunce) za hřešící proti uznávaným uměleckým zákonům a proti úctě k starým mistrům – přezdívku začali umělci užívat.

Naturalismus – 60. léta
- tvorba mladé generace
- umění má být výrazem života, podat obraz přírody v plné síle, obnovit vztah člověka a přírody
- pojem užíval spisovatel Emile Zola
– důležitá je tvůrčí umělecká osobnost a její charakteristický způsob vyjádření

Kavárna Guerbois
– diskuze o problému světla
– Monet, Renoir, Pissarro odmítají zobrazovat stín předmětu pomocí šedé barvy (to byl názor Maneta), upřednostňují barevné tóny

Malují obrazy krátkými a lehkými barevnými čárkami nebo tečkami – tím postili pohyb vody, odlesky světla, mihotání vzduchu – skutečný život v krajině
- snaha podat celkový dojem, neukončenost malby
- zmizely obrysové linie,
-plocha vyplněná barevnými skvrnami (vibrace světla a vody), barevné skvrny se spojují v obraz až na divákově sítnici
- odmítají černou, šedou barvu, obrysovou kresbu
- vybírali si hlavně krajiny s vodními plochami – nejvíce odražených světelných paprsků
- barvy nemísili na paletě, ale kladli je přímo na plátno
- nové náměty – město, pouliční život, divadlo, balet, cirkus, železnice
- spoléhali na smysly – zrak
- zákony optiky

Chtěli postihnout první dojem, kterým na ně působila příroda, a to v co nejkratším čase
-zobrazit pravdu okamžiku, zážitek chvíle
– pracovali rychle, vše chápali ve stálém pohybu, proměnlivosti
– postihnout prchavost dojmů, zrychlené životní tempo

Mladá generace malířů pomýšlela na samostatnou výstavu
– osvobodit se od Salónu
– ten jejich obrazy odmítal
– Pissarro založil společnost umělců
- 1874- výstava – Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Pegas, Berthe Morisotová,… celkem 29

Žádné komentáře:

Okomentovat