Loading

39.3 KUBISMUS

– vznikl v malířství
- 1907 – Paříž – Pablo Picasso, Georges Braque
- název vznikl jako přezdívka od Henriho Matisse, který hodnotil jejich obrazy jako kompozice složené z „petit cubes „ (malých krychlí)


Malířství

Pablo Picasso – Barcelona, Paříž
- secesní období
- modré období (námětem chudí lidé, matky s dětmi, žebráci, modrá barva symbolem smrti)
- růžové období (témata: cirkus, artisté, provazolezci)
- kompozice ženských aktů – Slečny z Avignonu
– dílo stojí na samém počátku kubismu
– nová obrazová struktura, snažil se spojit tvar s prostorem, abstraktní chápání barvy, barva má funkci obrazotvornou, obraz ale vyvolal zděšení u přátel, považován za pohromu francouzského malířství, odložil ho a už se k němu nevrátil, zůstal nedokončen
- použití geometrických prvků, písmen, koláž – Picasso lepil pruhy látky na plátno
- syntetický kubismus – vytvářel imaginativní symboly viditelného světa, používal reálné předměty (lepené papíry), malířské prvky, linie, barevná plocha, výrazné obrysy, textura,

- 1910 - pařížská kubistická škola
- 1911 - skupina Zlatý řez
– využití číselných proporcí, geometrických vztahů, přísné zákonitosti výtvarného projevu


Čechy

- u nás velký ohlas, příznivé prostředí, patří sem členové bývalé skupiny Osma

- 2 tendence
- expresionistická
- řešící problém obrazové konstrukce
= kuboexpresionismus

Bohumil Kubišta – Vlastní podobizna, geometrizace tvarů

Emil Filla – Podzim – pohledy z různých úhlů

- analytický kubismus – prolnutí prostoru a předmětů

- specifičnost českého kubismu
– jiné pojetí obsahu obrazů, šlo o duchovní náplň, mezní existenciální okamžiky, při nichž člověk poznává sebe a svět, téma smrti, mučednické smrti


Sochařství

Otto Gutfreund – světově proslulý
- socha Úzkost – schoulená s vytřeštěnýma očima (životní pocit této generace), ostré hrany, proti sobě natočené strany


Architektura

Josef Gočár – dům U Černé Matky boží na Starém Městě – výrazná římsa mezi 2 a 3 patrem, jehlany nad okny
- usilovali o maximum uměleckého výrazu, nechávali stranou účelnost, společenskou funkci


Význam kubismu:
- zobrazení trojrozměrnosti předmětu, častá deformace, obraz = struktura linií, ploch, mění se identita věcí (kniha se stává stolem, lidská postava hudebním nástrojem), analýza tvarů, prostorové vztahy
- udržel se pouze 7 let, neměl vhodné prostředí ani dostatek času se více rozvinout
- základem abstraktního umění

Žádné komentáře:

Okomentovat