Loading

36.5 „VELKÁ ŘÍJNOVÁ REVOLUCE“

Bolševici připravovali převrat delší dobu… 4. listopadu našeho kalendáře se mobilizují ozbrojené dělnické gardy, 5.listopadu je na tajném zasedání ÚV bolševiků přijata rezoluce o ozbrojeném povstání a 7. listopadu se ozývají první výstřely z křižníku Aurora a zanedlouho je obsazen Zimní palác, bolševické gardy již předtím obsadily nádraží, elektrárny, mosty, banky a jiná strategická místa.

8. listopadu je uveřejněno Leninem koncipované prohlášení lidu: „Prozatímní vláda je sesazena, moc přešla do rukou vojenského revolučního výboru, stojícího v čele petrohradského proletariátu a posádky… věc, o niž lid usiloval, okamžité nabídnutí demokratického míru, zrušení velkostatkářského vlastnictví půdy, dělnická kontrola výroby, vytvoření sovětské vlády je zabezpečena“

Jednalo se tedy o skutečný převrat, pojem revoluce zavedla bolševická propaganda.
( s revolučními ideály by musela souhlasit a zapojit se do ní aktivně většina obyvatel,což nebylo. Ani obyvatelé Petrohradu nevěděli, „že se něco děje“!

9. 11. na všeruském sjezdu sovětů, jednoznačně dominují bolševici, podporováni pouze levými esery, zčásti internacionalistí, pravý eseři jsou ochotni bolševiky podpořit jen pokud se zbaví Lenina a Trockého „zaslepených fanatiků“. Menševici, železničáři a jiné odbory převrat odsuzují. V nastalých bouřlivých jednáních ale většinou sjezd opouštějí. Nakonec je nová vláda po celodenním „jednání“ sestavena jen z bolševiků. Večer je tímto sjezdem přijat dekret o míru, dekret o půdě, dekret o vládě lidových komisařů v čele s Leninem a Dekret o právu národů na sebeurčení (Finsko, pobaltí, část Polska) ale i tyto země si svobodu musí vybojovat, po vyhlášení nezávislosti zde propukají občanské války, je třeba se ubránit tlaku bolševiků .Bělorusko, Arménie, Gruzie, Dálný východ a ostatní okrajové části se již tomuto tlaku neubránily a jejich nezávislost byla většinou utopena v krvi .Den na to dekret o tisku, jímž byla nastolena cenzura pro „kontrarevoluční tisk“. Převrat je u konce.

Žádné komentáře:

Okomentovat