Loading

24.6 BOJE

  • vyvrcholení 1830 ve Francii k moci liberálové
  • ruský car chtěl vysílat intervenční vojska do Belgie X obě mocnosti
  • nakonec car musel souhlasit, ale za cenu potlačení povstání v Polsku
  • 1833 schůzka Ruska, Rakouska, Pruska v Mnichově Hradišti = nadále trvá Svatá aliance a podpora proti neposlušným poddaným
  • 40. léta se Metternich snažil sblížit se s Francií(obava před liberálem pruským králem Fridrichem Vilémem IV.-mohla by nastat protirakouská ofenziva) – ke sblížení nedošlo, protože byl pro Francouze Metternich zkompromitován


Literatura např.

MORGAN, K. O. Dějiny Británie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999.
ŠESTÁK, M. Dějiny jihoslovanských zemí. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998
HRADEČNÝ, P. a kol. Dějiny Řecka. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998
MÜLLER, H. – KRIEGER, VOLLRATH, H. Dějiny Německa. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995

Žádné komentáře:

Okomentovat