Loading

34.1 RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA

Konflikt, jímž vyvrcholil zápas o mocenské pozice na Dálném východě.

Spory Ruska a Japonska o vliv v Koreji a v Mandžusku vyvrcholily válkou zahájenou 8.2.1904
překvapivým útokem japonského loďstva pod velením admirála Tóga na ruskou námořní základnu Port Artur bez vyhlášení války.
Křižníková eskadra admirála Kamimury potopila 9.2. ruský křižník Varjag a dělový člun Korejec, čímž se uvolnila cesta pro vylodění 1. japonské armády generála Kurokiho 17.2. a tažení na sever Koreou. Tato armáda vstoupila na přelomu dubna a května vstoupila na území Mandžuska.

Po porážce ruského Jižního oddílu generála Štakelberga 14.-15.6. zahájila japonská vojska obléhání Port Arturu.

Ruská armáda byla na začátku války mnohem slabší než Japonská a přesun posil nedokončenou Transsibiřskou magistrálou byl časově velmi náročný. I ruský pokus o vyproštění port Arturu v červenci skončil neúspěchem. Port Artur kapituloval 2.1.1905.

Japonci i nadále vítězili. Zvítězili i v bitvě u Mukdenu na přelomu února a března 1905. Japonské vítězství bylo umožněno také námořní nadvládou nad Žlutým mořem, která byla podmínkou přesunu a zásobování japonských armád na kontinentu.

Tečkou za ruskou porážkou byla námořní bitva u Cušimi 27.-28.5.1905.

Ruskou-japonská válka byla ukončena Portsmouthskou mírovou smlouvou z 5.9.1905, která potvrdila dominantní pozici Japonska na Dálném východě.

Žádné komentáře:

Okomentovat