Loading

28.1 VÁLKA S DÁNSKEM 1864

Bylo jasné, že Rakousko se svého postavení dobrovolně nevzdá a bude podporovat koncepci velkoněmeckou.

1864 oba státy - Rakousko + Prusko - společná válka proti Dánsku
- o vládu nad německým Holštýnskem a etnicky smíšeným Šlesvickem
- Dánsko pokořeno
- vítězové se dohodli na společné správě obou zemí, ale již na jaře 1865 se objevily spory správních úřadů v obou vévodstvích
- přiostřenou situaci vyřešila smlouva v Gasteinu (14. 8. 1865) – správu ve Šlesvicku získalo Prusko a v Holštýnsku kromě kielského přístavu Rakousko (Sám Bismarck toto řešení považoval za prozatímní a za zdroj dalšího napětí)

Říjen 1865 - Bismarck se setkal v Biarritzu s Napoleonem III., aby si v případě prusko – rakouské války zajistil francouzskou neutralitu. Bismarck Napoleonovi slíbil případnou pomoc při sjednocení Itálie.

Rusko zůstalo neutrální.

Bismarckem vytvořena aliance s Itálií.

Na straně Pruska: Meklenbursko, Oldenbursko a několik durynských států.

Na straně Rakouska: německé státy, které se obávaly pruské rozpínavosti - Sasko, Hanoversko, Hessensko

V obou případech však šlo o podporu vyloženě symbolickou.
Bismarckovi se tedy podařilo Rakousko izolovat a vyprovokovat monarchii k válce.

Žádné komentáře:

Okomentovat