Loading

25.2.3 VÝVOJ V USA DO ROKU 1918

Mír s Velkou Británií = hranice se posunula jejich západní hranice k řece Mississippi.

Zájmy však byly větší.
- 1803 od Napoleona zakoupena Luisiana
- 1819 zakoupena Florida od Španělska
- 1819 USA A VB se dohodly na společné správě severozápadního území
-1849 západní pobřeží si rozhodlo stát se členem unie  přístup k Tichému oceánu
- Mexiko odstoupilo nejdříve část země Texasu, později Kalifornii-zlato
- 1867 naposledy koupili Aljašku

 • proudy desetitisíců kolonistů, především z Evropy – rodinné farmy
 • proti pochopitelně původní obyvatelé, tedy Indiáni
 • do 1860 byli rovnocennými partnery, pak se situace zhoršila, protože kolonisté chtěli více půdy, třeba stavba železnice
 • 60. léta: Indiáni jsou méněcenná skupina, které přinutí k „civilizovanému“ životu a naučí soukromé vlastnictví X Indiáni - pochopitelně
 • postupně tlačeni do vymezených teritorií - rezervací
 • 1887 zákon, který umožnil Indiánům koupit si půdu a vytvořit farmu, ale nesměli žádat celistvá území mimo rezervace

JIŽNÍ STÁTY
 • základní jednotka plantáž – práce černých otroků
 • roku 1860 tvořili třetinu z 12. mil. obyvatel
 • hodnota otroků vzrostla během 1. pol. 19 stol. na trojnásobek - zákaz dovozu otroků, nové technologie
 • dvě třetiny plantáží byly na bavlnu, zbytek tabák, třtina, rýže
 • 400 tis. plantážníků (pouze 2 tisíce mělo více než sto otroků)
 • bohatí plantážníci ovládli zem více než bohatí průmyslníci na severu
 • pečovali o tělesný stav otroků-jen
 • nesměli propustit otroky na svobodu


SPORY SEVER JIH
 • otázka zavedení či zákazu otrocké práce - nové státy na západě
 • na severu odpor otrocké práce a tolerování zběhnutých otroků
 • ale spíše šlo o to, kdo bude mít slovo v nových státech
 • spor na hraně - republikán A. Lincoln vyhrál prezidentské volby
 • 1861 státy jižní unie vystoupily z Unie a založily Konfederaci
 • vojska útočí na federální pevnosti a vyhlašují válku
 • sever se zbrojí: dvě armády cíl je odříznout od Mississippi a Atlantiku
 • vítězný jen západní směr – Grant
 • jihovýchod měl lépe pod vedením plantážníka Lee
 • jih kapituloval roku 1865
 • sever nevel válku kvůli otrokům, ale pro zachování unie
 • 1863 Lincoln prohlásil otroky za svobodné občany
 • otázka co dál s mírem: postihnout jih(například rozdělením půdy) X nepostihnout jih – Lincoln
 • 1865 byl Lincoln zabit
 • jeho odkaz je v tom, že vybojoval půdu pro chudé lidi na nových územích: 1862 Homestead act-bezplatně 160 akrů půdy


Prameny a literatura:
Beneš,Z.: Dějiny středověku. Praha. 1994.
Strnad,J. a kol.: Dějiny Indie. Lidové noviny. Praha. 2003.
• Daněk, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje.
• Kinder, Hermann, Hilgermann, Werner. 1998. Encyklopedický atlas světových dějin. Praha: NLN.
• Krejčí, Oskar. 1997. Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing.
• Pečenka, Marek, Luňák, Petr a kol. 1999. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri.
• Navrátil, Jan: Stručné dějiny USA. Praha. 1984.

Žádné komentáře:

Okomentovat