Loading

34 MEZINÁRODNÍ ASPEKTY A KONFLIKTY V PŘEDVEČER PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Úspěchy Trojspolku vyvolaly roku 1887 novou krizi v mezinárodních vztazích.

Ve Francii získaly vliv politické proudy, které volaly po odvetě za katastrofu roku 1870. (třetí republika v Paříži x rozpuštěna Německem-násilně)

Ve středomoří rostly obavy Itálie a Velké Británie před zřetelným pronikáním Ruska a Francie. Proto Bismarck přislíbil německou podporu pro udržení statu quo v této oblasti. Zároveň ovšem Bismarck jednal s ruskou diplomacií a snažil se získat její podporu proti Francii za uznání, že Balkán je ruskou sférou vlivu. Když se Bismarck pokusil přimět Rusko k povolnosti tím, že mu hrozil zastavením půjček, dosáhl pravého opaku. Půjčky poskytli Rusku ochotně r. 1888 francouzští bankéři a dali tím základ pro rychlé sblížení obou mocností.

Roku 1893 uzavřely obě velmoci tajnou dohodu o vzájemné pomoci proti nebezpečí německého útoku. (Dvojdohoda)

Tak vznikly v Evropě dva velmocenské bloky – Trojspolek a Dvojdohoda.

Otevřená nadále zůstávala otázka, na kterou stranu se postaví Velká Británie. Bylo zřejmé, že její politika izolace už jí nepřináší takové výhody jako dříve. Navíc se zájmové rozpory mezi velmocemi přenášely také na mimoevropské kontinenty, kde do té doby dominovala právě Velká Británie.

Nejrychleji se podařilo překonat rozpory Velké Británie s Francií o pozice v Africe, na Dálném východě a v Indočíně. Roku 1904 uzavřely obě velmoci tzv. Srdečnou dohodu, kde si rozdělily sféry vlivu.

Roku 1907 pak přistoupila Británie k francouzsko-ruské spojenecké smlouvě z roku 1893 a byla vytvořena Dohoda.

Žádné komentáře:

Okomentovat