Loading

25.1.2 INDIE

OBDOBÍ ŘÍŠE VELKÝCH MUGHALŮ
- sjednocení
- mongolští nájezdníci – 1526-1750
- dočasně klidný vývoj, náboženská tolerance – muslimové, hinduisté

AKBAR VELIKÝ – 1556-1608
- rozkvět
- podpora umění a stavitelství – sídelní město ÁGRA

SULTÁN ŠAHDŽAHÁN – 1628-1658
- územní expanze
- stavby paláce v Ágře a Dillí
- mešity
Mauzoleum TÁDŽ MAHAL – pro manželku MUMTÁZ MAHAL
- 1632-1653 - postaveno u města Uhry na terase 250m široké
- kupole vysoká 75m
- v rozích 4 štíhlé minarety
- okolí s parkovou úpravou
- v průčelí bazén
- uprostřed mauzolea 8boká pohřební síň s výklenky zdobenými reliéfy z bílého mramoru
- vrchol mughalské architektury

Po oslabení moci Mughalů – znovu rozdělení na řadu států

Počátek 18. století – vláda Mughalů jen v severní Indii
- vpády kočovných Afghánců a Peršanů do severozápadní oblasti
- autonomistické tendence SIKHŮ na severu
- konec náboženské tolerance


Bohatství země:
- cenné kovy, drahokamy, vzácné dřeviny
- cenné plodiny – koření
- lákalo zájem evropských mocností


Kolonialismus:
- 16. století – PORTUGALSKO – výnosný obchod
- 1630 – vytlačeno Portugalsko ANGLIÍ
- 17. století – NIZOZEMÍ
- VÝCHODINDICKÁ SPOLEČNOST + obchodní stanice


FRANCIE – francouzská VÝCHODOINDICKÁ SPOLEČNOST
- ovládli přístavy, na jihu opěrné body
- místní knížata RÁDŽOVÉ – poskytli domorodé vojáky – SIPÁHÍJE – početná disciplinovaná armáda
- Francie využívala vzájemných sporů mezi vládci
- podpora chráněnců – zato územní zisky
- 1740 dobyt MADRÁS, ale opět ztracen
- 1769 francouzská VÝCHODOINDICKÁ SPOLEČNOST rozpuštěna
- 1715 ovládli ostrov MAURITIUS
- změna poměru sil v Evropě ve prospěch Anglie – po sedmileté válce – 1756-1763


BRITSKÁ EXPANZE – zastaven vývoj indických států
- polovina 18. století
- likvidace francouzského panství v Indii
- ovládnutí nejbohatšího BENGÁLSKA
- podmanění celé Indie
- zisky, bezohledné kořistění, výroba, vývoz opia, vlněných látek
- úpadek domácího řemesla i zemědělství
- pokles produkce, hladomory
- Indie nazývána perlou britské koloniální říše

Žádné komentáře:

Okomentovat