Loading

39.2 EXPRESIONISMUS

- lat. expressio – výraz
- vnitřní psychické stavy, stupňování výrazu barvou, tvarem
– vede až k deformaci

Malířství je děleno do skupin:
● Zakladatelé – Gogh, Edvard Munch
● Drážďanská skupina Die Brücke
● Mnichovská skupina Der Blaue Reiter
● Sociálně kritický expresionismus
● Belgický expresionismus
● Vídeňští expresionisté
● Expresionisté Pařížské školy
● Pražská skupina Osma

Vincent van Gogh
– expresionista v umění i v životě – šílenství
- jeho dílo ovlivnilo expresionistické malíře 20. století

Edvard Munch (Norsko)
- výraz duše, pocitů
- úzkost ze života, hrůza před smrtí, vášně lidského nitra
- téma smrti (v 5 letech smrt matky, otce i sourozenců)
- pocity melancholie, trýzně lásky, osamělost – Křik, Žárlivost, Úzkost
- Oslo – Munchovo muzeum


Německo

1905 – expresionistická skupina Die Brücke (Most – spojení s budoucností) – nespokojenost se soudobým společenským řádem
- pracovali a žili společně, na výstavách neuváděli jména autorů děl

Ernst Ludwig Kirchner
– obnovil techniku dřevořezu
Der Blaue Reiter (Modrý jezdec) – založil ji Vasilij Kandinskij (z Moskvy)
- barvy se mu měnily v hudbu a naopak
- přechod od realismu, k secesi, grafice, expresionismu až k abstrakci


Rakousko

Oskar Kokoschka
- zájem o malířství, literaturu, psal básně, divadelní hry, eseje
- expresionistické podobizny – jakési rentgenové snímky duše svých modelů

Paříž
- malíři z různých zemí – příchod před 1. sv. v., stejná generace (narození v 80. letech 19. století) , židovský původ
- v díle vyjadřují melancholii, svůj tragický osud


Čechy

- mladá generace české i německé národnosti
sdružení Osma, odpor proti akademičnosti, scházeli se v kavárně Union (dnes Národní třída)
- vliv Edvarda Muncha – 1905 – měl v Praze výstavu – zaujala je jeho dravost, drásavost, dynamičnost, výraz vnitřních stavů, dále je ovlivnil Gogh, Gauguin

Emil Filla
- v čele, organizátor skupiny
- obraz Čtenář Dostojevského – nejsilnější výraz, intenzivní vyjádření duševního stavu, barvy útočí na nervy diváka a vyvolávají v něm psychický otřes
- vystupňovaná exprese pomocí barev – Vlastní podobizna s cigaretou (modrá a červenomodrá tvář na zeleném pozadí)

- Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Otakar Kubín, …

Žádné komentáře:

Okomentovat