Loading

26 REVOLUČNÍ ROK 1848 - 1849 V EVROPĚ

Revoluce 1848-1849
- série cca 50 revolučních akcí v celé Evropě
- ozn. také jako „jaro národů“
- jde o vyvrcholení hnutí směřujícího k občanské společnosti


1. Evropské země v předvečer revoluce
 • prvním výrazným otřesem pro systém Svaté aliance byl rok 1830 - červencová revoluce v Paříži zmařila plán francouzského krále Karla X. na návrat k absolutismu
 • do čela konstituční monarchie vynesla Ludvíka Filipa I. z orleánské větve Bourbonů - tento převrat byl v rámci západní Evropy považován za legitimní
 • za legitimní byl považován také převrat v Belgii proti nizozemské nadvládě (25.7. 1830)
 • belgičanům vojensky pomohla Francie, uznala jejich stát a společně s VB garantovala jeho neutralitu
 • nezdarem ale skončila další povstání v italských a německých státech i v ruském záboru Polska
 • také Itálie spoléhala na pomoc Francouzů, ale zásah rakouských vojsk byl rychlejší a masivnější
 • 1832 Giuseppe Mazzini založil ve francouzském exilu tajný spolek „Mladá Itálie“
 • připravoval osvobození a sjednocení Apeninského poloostrova a usiloval o vytvoření celoevropské konspirační sítě proti systému Svaté aliance (Mladé Německo, Mladé Polsko,...)
 • ústředím měla být organizace „Mladá Evropa“- založena 1834 v Bernu
 • revoluční vlna roku 1830 zasáhla také polské království, které se nacházelo pod carskou nadvládou
 • povstání Poláků hrubě potlačeno ruskými vojsky (poraženi v květnu 1831 v bitvě u Ostrołęky)
 • „kongresovka“ (tzv. Kongresové království, ozn. po Vídeňském kongresu, který Polsko rozdělil) se stala fakticky gubernií
 • mnoho povstalců putovalo do sibiřského vyhnanství, jiní prchli do západní Evropy

2. Situace v předvečer revoluce
 • za příčiny revoluce je možno označit vliv průmyslové revoluce na politiku
 • přinesla odpor k přežitkům feudalismu a požadavek konstituce a řešení sociálních otázek
 • nespokojenost s politickým uspořádáním, kdy většina lidí je bez politických práv
 • národní požadavky v Německu, Itálii, stř. a vých. Evropě, které nebyly ve 20. a 30. letech splněny
 • samotná revoluce urychlena dvěma událostmi: obchodní a průmyslovou krizí, která se z Anglie šířila do Evropy a neúrodou, způsobenou suchem v roce 1846 (hlad, bída, růst cen potravin)
 • od konce 40. let přibývalo i dalších příznaků, které věštily další a rozsáhlejší krizi stabilizačního systému
 • 1847 - 1848 občanská válka ve Švýcarsku
 • liberální švýcarské kantony si vynutily na konzervativních kantonech přijetí nové ústavy podle amerického vzoru
 • VB zabránila intervenci ost. evropských států

Žádné komentáře:

Okomentovat