Loading

37.3.1 HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ

Edouard Manet

– vůdce impresionistů
- nevzdal se ale šedé a černé barvy
- nikdy nevystavoval s impresionisty

- skandál – Snídaně v trávě, Olympia
– veřejnost pobouřena novostí pojetí, ale impresionisté nadšení, chodili za ním do kavárny Guerbois

- vliv španělské a holandské barokní malby
- používal plošné barevné skvrny – kladené vedle sebe
– modelace, prohloubení prostoru
– spojil tradici baroka a moderního malířství

- uznávaný vůdce skupiny
- ale nevystavoval, jelikož byl toho názoru, že jedině Salón představuje rozhodující bitevní pole a pouze účast na něm přinese úspěch
- po celý život se snažil dosáhnout oficiálního uznání, odmítal s nimi vystavovat, aby nebyl opovrhován veřejností

- další výstavy – 1876, 1877, 1879 – stále ostřejší kritiky, počet umělců se snižuje, už nevystavuje ani Renoir, Sisley, Morisotová
- 1880 – nevystavuje Monet
- poslední 8. výstava – 1886 – nejsou zde impresionisté, ale Gauguin, novoimpresionisté, skupina malířů se rozešla, každý se dal vlastní cestou

- impresionismu zůstali nejdéle věrni – Monet, Sisley, Morisotová, Pissarro


Claude Monet

– hlavní tvůrce
- krajinomalby
– zobrazuje dojem z krajiny (hlavně přístavy) v určité situaci, v daném ročním období, v určité hodině
- světelné barvené tóny odvozené ze slunečního spektra, oddělené skvrny na plátně, které se sítnicí oka spojí v obraz
- ke konci života zvyšoval barevnost, velikost skvrn, volnější kompozice
- tvoří malířské vize, které připomínají symfonie barev, došel až k abstrakci
- zemřel jako slavný a zámožný umělecAuguste Renoir

- zaujat půvabem ženského těla
- akty
– hlavně služka Gabriela
- hlavně tóny červené, fialové, oranžové – ženská přitažlivost

- zájem také o sochařství

- ve stáří ochrnul - nechával si přivazovat štětec k ruce

- maloval krajiny v plném slunečním světle
- obraz Milenci – sluneční protisvětlo
- podobizny žen – za ně byl oceňován veřejností
- používal černou


Camille Pissarro

– nejhorlivější impresionista
- jako jediný se účastnil všech výstav
- oční choroba, maloval pohledy z okna svého bytu
- byl nejstarším členem skupiny
- byl učitelem nového stylu


Edgar Degas

– portréty – schopnost psychologické charakteristiky
- skvělé vyjádření pohybu – dostihy a balet, kavárny a cirkusy
- náměty – tanečnice a ženské akty

- téměř oslepl
– přestal malovat, věnuje se sochařství
– z vosku figurky tanečnic, ženských aktů, koní, zájem i o grafiku
- první z malířů, kdo použil ke své tvorbě fotografii
- odmítal označení impresionismus, přikláněl se k realismu – vhodnější pro jeho tvorbu


Paul Cézanne

– svým raným dílem se řadí k impresionistům
- jeho obrazy nepochopeny
– přestal vystavovat, izolace, Salón odmítal jeho obrazy
- překonal impresionismus a vytvořil osobitý postimpresionistický sloh
- impresionismus byl pro něj přípravným obdobím


Paul Gauguin

– rané období také impresionistické
- pak založil nový malířský směr cloisonismus
– patří do postimpresionistických směrů

Žádné komentáře:

Okomentovat