Loading

42 VZNIK A VÝVOJ FAŠISMU V ITÁLII

Vnitropolitický vývoj a zahraniční politika Itálie v období 1918–1939

zrod fašismus
- oslabení a zklamání z války
- hospodářský úpadek a sociální nestabilita
- nespokojenost
- silné dělnické a rolnické hnutí – SOCIALISTÉ 1920
- radikální nacionalismus
- střední vrstvy – obava z inflace

1919 – vznik ozbrojených BOJOVÝCH SVAZŮ
- italsky: fasci di combattimento
- fasces = svazky prutů s vetknutou sekerou, v antickém Římě symbolizující svrchovanou trestní moc státu
- daly jméno dravému politickému hnutí – fašismu
- oddíly důstojníků a vojáků v černých košilích
- inteligence, střední vrstvy, finanční podpora podnikatelů

FAŠISTICKÁ STRANA
- v čele bývalý radikální socialistický novinář Benito MUSSOLINI
- teror, pronásledování, požáry, výhružky, vydírání, vraždy

1922 – POCHOD NA ŘÍM
- předtím porada v Miláně
- kapitulace krále Viktora EMANUELA III.
- ministerským předsedou Benito MUSSOLINI
- fašisté se zmocnili státní moci bez boje
- zásah proti revolučnímu hnutí
- zákaz nefašistických stran
- zatýkání – generální tajemník komunistické strany Antonio GRAMSCI

1925 – neomezená fašistická diktatura
- opora o byrokratický aparát a fašistickou milici
- kult vůdce – titul DUCE
- zrušen parlament = konec demokratického zřízení
- v čele státu Velká fašistická rada
- VŮDCOVSKÝ TOTALITARISMUS
- vůdce = syn národa
- reprezentuje stát
- symbol národní vůle

1929 – LATERÁNSKÉ DOHODY
- dohody mezi italským státem a papežem Piem XI.
- zisk podpory katolické církve
- Vatikán uznán samostatnou neutrální zemí = papežská suverenita
- 1984 – revize dohod

výbojná zahraniční politika
- pronikání na Balkán
- úsilí o ovládnutí Středozemního moře
- ALBÁNIE italským protektorátem
- nástupiště proti Jugoslávii

nesourodost fašistické ideologie
- protikapitalistické a protisocialistické prvky
- agresivní nacionalismus

ohlas italského fašismu
- vůdcovské, generálské nebo autoritativní režimy
ŠPANĚLKO
- 1923–1930 – Primo de RIVERA
PORTUGALSKO
- generál Antonio CARMONS
- 1926 – převrat – SALAZAR

Mussoliniho návrh PAKTU ČTYŘ
- Itálie, Francie, Německo, Velká Británie
- dohoda o koloniálním a evropském postupu
- 1933 – ve změněné podobě podepsána dohoda
- nikdy nebyl ve Francii a Velké Británii ratifikován

koloniální spory v severní Africe
- Laval poskytl Mussolinimu volnou ruku v Etiopii – Habeši
- 1935 Itálie napadla bez vyhlášení války Etiopii
- SN jednala o agresi
- Velká Británie se obávala, že italskou agresí dojde k napadení jejich zájmových sfér
- vyhlášeno embargo na dovoz zbraní
- vyhlášen zákaz italského dovozu
- zakázány půjčky, obchod
- embargo na Itálii
- Německo podporuje Itálii
- Etiopie připojena jako personální unie
-
hlavní město Addis Abeba se úspěšně bránilo, ale nemělo dost sil
- etiopským císařem italský král Viktor EMANUEL III.


do roku 1936 – Itálie X NěmeckuLiteratura:
Kvaček, Robert: Konec diktátora. Praha 1968.
Procacci, Guiliano: Dějiny Itálie. Praha 1997.
Ridley, Jasper G.: Mussolini. Praha 2002.
Taraba, Luboš: Duce: Anatomie jedné kariéry. Praha 1992.

Žádné komentáře:

Okomentovat