Loading

37 EVROPSKÁ KULTURA A UMĚNÍ V 19. STOLETÍ

19. století

V Evropě dochází k probuzení a k nástupu nacionalismu, vědecké objevy, vynálezy, lepší životní podmínky, nové dopravní prostředky, radikální změna myšlení.

  • romantismus
  • realismus


60. léta – Generace Národního divadla

1868 – položen základní kámen k ND
1881 – otevřeno, ale vyhořelo
1883 – otevřeno operou Libuše

architekt – Josef Zítek (novorenesance), pak Josef Schulz

malířská výzdoba
– Mikoláš Aleš (největší český ilustrátor)
- František Ženíšek (opona)

historické náměty
– Václav Brožík (Jan Hus, Jiří z Poděbrad)
- Julius Mařák – pohledy na místa, odkud byly přivezeny kameny
- Vojtěch Hynais – nová opona (Stavba chrámu umění – nadšení lidu při stavbě ND)

sochařská výzdoba – J.V. Myslbek - alegorie Hudby


Umění poslední třetiny 19. století (1870 – 1900)

Vznikly nové umělecké směry:
  • impresionismus
  • postimpresionismus (zahrnuje novoimpresionismus, symbolismus, expresionismus, naivní malířství, a úplný umělecký sloh secese)
Nejprogresivnější je malířství – nezávislé na objednatelích jako architektura a sochařství.

V architektuře stále historismus – novorenesance, novobarok = historický eklekticismus (vybírá si motivy z různých slohů minulosti).

Rozvoj „inženýrské“ architektury – železo, ocel, beton, sklo.

V reakci na historismus vznikl v 70. letech 19. století první a jediný původní sloh 19. století: secese
– projevil se ve všech druzích výtvarného umění (centrum: Velká Británie)
- centrum moderního umění: Francie – Paříž – odtud byly šířeny umělecké směry

Žádné komentáře:

Okomentovat